شستشوی گنبد بارگاه مطهر در آستانه روز فرخنده 17 ربیع الاول - آبان 99


November / 2 / 2020