مراسم مقتل خوانی سید الشهداء در ظهر عاشورا در صحن مطهر

مراسم قرائت مقتل سید الشهداء در ظهر عاشورا و با حضور جمعی از زائران و مجاوران بارگاه مطهر علوی در صحن مطهر برگزار شد.

مراسم مقتل خوانی سید الشهداء در ظهر عاشورا در صحن مطهر
August / 19 / 2021
تعداد بازديد : 83
چاپ خبر