واکسیناسیون خادمان عتبه در کلینیک درمانی آستان علوی

کلینیک درمانی وابسته به آستان علوی با همکاری اداره کل بهداشت استان نجف طرح واکسیناسیون کرونا ویژه خادمان عتبه علوی را به اجرا گذاشته گذاشتند.

واحد اطلاع رسانی آستان علوی: بخش بهداشت و سلامت آستان علوی از اجرای طرح واکسیناسیون کرونا برای خادمان عتبه علوی خبر داد.

فراس زوین مسئول واحد درمانگاه های سیار وابسته به کلینیک آستان علوی در این رابطه اظهار داشت: بنا بر دستورات شورای آستان علوی و با همکاری اداره بهداشت استان نجف و کادر درمانی درمانگاه امام حسن مجتبی (ع) در شهر نجف طی چند روز گذشته طرح واکسیناسیون کرونا را برای خادمان عتبه به اجرا گذاشتیم.

واکسیناسیون خادمان عتبه در کلینیک درمانی آستان علوی
September / 9 / 2021
تعداد بازديد : 39
چاپ خبر