تنصیب تولیت جدید در عتبه علوی

دیوان وقف شیعی عراق آقای سید عیسی محمد صالح الخرسان را بعنوان تولیت عتبه مقدس علوی منصوب کرد.

واحد اطلاع رسانی آستان علوی: دکتر حیدر الشمری رئیس دیوان وقف شیعی پس از موافقت مرجعیت عالیقدر نجف حضرت آیت الله سیستانی بموجب حکمی سید عیسی محمد صالح الخرسان را بعنوان متولی عتبه علوی منصوب کرد.

تنصیب تولیت جدید در عتبه علوی
October / 19 / 2021
تعداد بازديد : 76
چاپ خبر