آرامگاه حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام

جنب مسجد معظم كوفه و در ركن جنوب شرقى آن , مرقد مطهر سفير امام حسين(ع), اولين شهيد نهضت عاشورا, حضرت مسلم بن عقيل بن أبي طالب (ع) واقع است. حضرت امام حسين (ع) در سال 60 هجرى بسر عموى خويش, مسلم بن عقيل را به عنوان سفير ايشان به عراق فرستاد. حضرت مسلم در جنكى نابرابر , در روز هشتم ذي حجه همان سال در شهر كوفه به شهادت رسيد.

    صحن بارگاه چهار در دارد كه سه تاى آنها به مسجد معظم كوفه راه دارند و در چهارم رو به خيابان است.
    بر قبر مطهر گنبد طلايى باشكوهى با ارتفاع (28متر) قرار دارد. هر يک از آجرهاى اين گنبد با طلاي خالص به مقدار دو مثقال و نيم بوشانده شده است. تعداد اين آجرها (10315 عدد) بوده و ضلع هر آجر 20 سانتيمتر مى باشد.
    مساحت صحن كه مرقد هانى بن عروه (1) نيز در آن است (5344 متر مربع) مى باشد و در آن جند حجره قرار دارد.
    مساحت ضريح مطهر (19,6 متر مربع) مى باشد. جنب ضريح مطهر رواق قرار دارد. سقف رواق آينه كارى و ديوارهاى آن با كاشى هفت رنك بوشانده شده است.
    بشت ضريح مطهر آرامكاه مختار بن أبى عبيده ثقفى (2) قرار دارد.
 
يادداشت ها:
1. هانى بن عروة, ميزبان و بشتيبان حضرت مسلم در كوفه. وى به همراه حضرت مسلم به دست مزدوران بنى أميه به شهادت رسيد.
2. مختار ثقفى در سال 64 هجرى, براى خون خواهى حضرت سيد الشهداء و انتقام از قاتلين ايشان و با شعار ( يالثارات الحسين) عليه بنى أميه قيام كرد.