مدارس دینی و حوزه های علمیه

مدارس و حوزه هاى علميه در نجف

علاوه بر اينكه حوزه هاى علميه ى نجف بعنوان مكان تحصيل علوم دينى به شمار مى رود مكان اقامت جويندگان علم نيز مى باشد.

مهمترين مدارس دينى نجف به ترتيب تاريخ تاسيس به اين شرح است:

1.      مدرسه صحن مطهر. حجره هاى طبقه دوم, واقع در صحن مطهر شامل (44) حجره (طبق آخرين بازسازى روى داده در عمارت)

 

2.      مدرسه ى الصدر, واقع در بازار بزرگ نجف."سوق الكبير" .

محمد حسين خان اصفهانى در حدود سال (1140هجرى) اين مدرسه را بنا نهاد. 44 حجره كه 14 حجره از آن بعدها به اين مدرسه اضافه شد عمارت اين مدرسه را تشكيل مى دهند.

 

3.      مدرسه ى كاشف الغظاء واقع در محله ى العماره.

سابقا نام اين مدرسة "مدرسة المعتمد" بود. معتمد الدولة عباس قلى خان, در حدود سال (1250هجرى) اين مدرسه را بنا نهاد. عمارت اين مدرسه شامل 20 حجره مى باشد. شيخ محمدحسين كاشف الغطاء در زمان خويش اين حجره ها را بازسازى كرد و عمارت ديگرى در آن بعنوان كتابخانه بنا نهاد. لذا نام اين عالم گرانقدر بر اين مدرسه و كتابخانه گذاشته شد.

 

4.      مدرسه ى المهدية. جنب مسجد شيخ طوسى, مقابل در صحن مطهر

 شيخ مهدي كاشف الغطاء در حدود سال (1291هجرى) اين مدرسه را بنا نهاد. عمارت اين مدرسه داراى 22 حجره مى باشد.

 

5.      مدرسه ى قوام , جنب مدرسه ى المهدية.

 فتحعلى خان شيرازى در حدود سال (1300هجرى) اين مدرسه را با 26 حجره بنا نهاد.

 

6.      مدرسه ى سليميه. واقع در بازارچه ى المشراق.

 بانى اين مدرسه مقداد سوري (صاحب كنزالعرفان) در سال 828هجرى مى باشد و به نام وى مشهور بود. سليم خان شيرازى در حدود سال (1205هجرى) عمارت اين مدرسه را كه 12 حجره دارد تجديد بنا كرد.

 

7.      مدرسه ى ايروانى واقع در محله ى الحويش.

حاج مهدى ايروانى در سال (1305هجرى) اين مدرسه را كه شامل 19 حجره است بنا نهاد.

 

8.      مدرسه ى الخليلى كبرى. واقع در محله ى العمارة.

ميرزا حسين خليلى در سال (1316هجرى اين مدرسه را بنا نهاد. عمارت دو طبقه ى اين مدرسه كه شامل 46 حجره مى باشد مربع شكل بوده و ديوارهاى آن به صورت بسيار زيبايى كاشيكارى شده بود. رژيم سرنگون شده ى بعث طى ويران كردن بسيارى از مدارس و مساجد و حسينيه هاى موجود بين حرم مطهر و آرامگاه صافى صفا, اين مدرسه را نيز ويران كرد و از مساحت برجاى مانده براى ساخت هتل و بازار بهره بردارى كرد.

 

9.      مدرسه ى شربيانى. واقع در محله ى الحويش.

شيخ محمد الشربيانى اين مدرسه را در سال (1320هجرى) با 40 حجره بنا نهاد.

 

10.  مدرسه ى بزرك آخوند (الأخوند الكبرى) واقع در محله ى الحويش.

شيخ محمد كاظم خراسانى اين مدرسه را در سال (1321هجرى) با 40 حجره بنا نهاد.

 

11.  مدرسه ى خليلى صغرى , واقع در محله ى العمارة.

ميرزا حسين خليلى اين مدرسة را در سال (1322هجرى) با 18 حجره بنا نهاد. بعدها به اين مدرسه , مدرسه ى (الجزائري الأحمدية) گفته شد. اين مدرسه نيز توسط رژيم سرنگون شده ى بعث ويران شد.

 

12.  مدرسه ى قزوينى واقع در محله ى الحويش.

بانى آن حاج محمد آقا قزوينى مى باشد.وى اين مدرسه را كه 30 حجره دارد در سال (1324هجرى) بنا نهاد. 

 

13.  مدرسه ى بادكوبى, واقع در خيابان امام زين العابدين عليه السلام.

حاج على بادكوبى در سال (1325هجرى) اين مدرسه را بنا نهاد. اين مدرسه 30 حجره دارد.

 

14.  مدرسه  هندى, اقع در محله ى العمارة.

ناصر على خان لاهورى در سال (1328هجرى) اين مدرسه را كه 20 حجره دارد بنا نهاد.

 

15.  مدرسه ى آخوند وسطى, واقع در خيابان امام صادق عليه السلام.

اين مدرسه 12 حجره دارد و بانى آن شيخ محمد كاظم خراسانى در سال (1326هجرى) مى باشد.

 

16.  مدرسه ى آخوند صغرى, واقع در محله ى البراق.

مؤسس اين مدرسه نيز شيخ كاظم خراسانى درسال (1328هجرى) مى باشد. اين مدرسه 12 حجره دارد.

 

17.  مدرسه ى بخارائى, جنب مدرسه ى آخوند كبرى.

بانى آن محمد يوسف بخارائى در سال 1329هجرى مى باشد. اين مدرسه 16 حجره دارد.

 

18.  مدرسه ى محمد كاظم يزدى واقع در محله ى الحويش, در يكى از كوجه هاى خيابان الرسول.

سيد محمد كاظم يزدى اين مدرسه را در سال 1329هجرى بنا نهاد. اين مدرسه داراى 80 حجره است.

 

19.  مدرسه ى باكستانى در سال (1370 هجرى) ساخته شد.

 

20.  مدرسه ى بروجردى كبرى واقع در دور صحن مطهر.

مؤسس اين مدرسه سيد حسين بروجردى در سال (1373هجرى ) مى باشد. اين مدرسه (64) حجره دارد.

 

21.  مدرسه ى شيرازى كبرى. واقع در محله ى الجديدة.

سيد عبدالله شيرازى اين مدرسه را در سال (1373هجرى) بنا نهاد و داراى 22 حجره است.

 

22.  مدرسه ى شيرازى صغرى, واقع در محله ى الجديده.

سيد عبدالله شيرازى اين مدرسه را نيز در سال (1377هجرى) بنا نهاد و شامل (8 حجره) است.

 

23.  مدرسه ى الرحباوى واقع در خيابان المدينة.

حاج عباس فرزند حاج محسن ناجى اين مدرسه را كه 18 حجره دارد در سال (1375هجرى) بنا نهاد.

 

24.  مدرسه ى بروجردى صغرى,واقع در بازارجه ى محله ى العمارة.

 سيد حسن بروجردى اين مدرسه را در سال (1378هجرى) با 12 حجره بنا نهاد.

 

25.  مدرسه ى جوهرجى, واقع در خيابان المدينة.

حاج محمد صالح جوهرجى اين مدرسه را در سال (1383هجرى) بنا نهاد. اين مدرسه 54 حجره داشته و طبقه ى همكف آن مسجد بزركى است.

 

26.  مدرسه ى عامليه., واقع در خيابان مسلم بن عقيل.

 به همت شيخ محمد تقي فقيه اين مدرسه در سال (هجرى) تاسيس شد و داراى 40 حجره است.

 

27.  مدرسه ى غديريان واقع در محله ى العمارة.

تاريخ ساخت اين مدرسه معلوم نيست.

 

28.  مدرسه ى البغدادى, واقع در ميدان امام حسين عليه السلام.

حاج عبدالعزيز بغدادى در سال (1383هجرى) اين مدرسه را بنا نهاد و 99 حجره دارد.

 

29.  مدرسه ى الشبرية, واقع در محله ى البراق.

سيد علي شبر الحسينى اين مدرسه را در سال (1384هجرى) بنا نهاد. بعدها نام اين مدرسه تغيير يافت و مدرسه ى امام صادق (عليه السلام) ناميده شد.

 

30.  مدرسه ى يزدى صغرى, واقع در محله ى العمارة.

 سيد اسد يزدى اين مدرسه را در سال 1385هجرى بنا نهاد و شامل 40 حجره است. اين مدرسه به همراه ديگر مدرسه هاى محله ى العماره توسط رژيم سرنگون شده بعث ويران شد.

 

31.  مدرسه ى سيد هاشم بهبهانى. تاريخ ساخت : سال (1385هجرى)

 

32.  مدرسه ى الأرزي, بانى اين مدرسه حاج عبدالأمير ارزى مى باشد. وى اين مدرسه را در سال (1385هجرى) بنا نهاد.

.

33.  مدرسه ى امام اميرالمؤمنين(عليه السلام). حاج عبد أبوطبرة اين مدرسه را در سال (1388حجرى) بنا نهاد.

 

34. مدرسه ى دارالحكمة. سيد محسن حكيم اين مدرسه را در سال (1390هجرى) بنا نهاد. پـس از سركوب شدن قيام مردمى ملت عراق در ماه شعبان سال 1991, رژيم سرنگون شده ى بعث اين مدرسه را منفجر كرد.

 

35.  مدرسه ى دارالعلم, واقع در محوطه ى دور حرم مطهر.

بانى آن سيد أبوالقاسم خوئى  مى باشد. اين مدرسه به همراه ديگر مدرسه هاى محله ى العمارة توسط رژيم سرنگون شده ى بعث ويران شد.

 

36.  مدرسه ى المهدية, واقع در خيابان ابوصخير, مقابل شهردارى.

بانى آن حاج مهدي مرزه مى باشد. بعدها نام اين مدرسه تغيير كرد و به آن دانشكده ى الصدر گفته شد.

 

37.  مدرسه ى پـاكستانى ها, واقع در خيابان ابوصخير مقابل شهردارى.

 

38.  مدرسه ى شيخ محمد على مدرس افغانى.

 

39.  مدرسه ى سيد عوض افغانى.

 

 

40. دانشكده ى دينى نجف. در سال (1370هجرى) به همت سيد محمد كلانتر اين مدرسه (دانشكده) بر زمينى به مساحت (5000 متر مربع) در محله ى السعد واقع در خيابان نجف ـ كوفه, احداث گرديد. اين مركز آموزشى و دينى در سال (1382هجرى) افتتاح شد. اين مدرسه بزرگترين مدرسه ى دينى نجف به شمار مى رود و داراى (208حجره) مى باشد. طبقه ى اول آن (62حجره) و طبقه ى دوم (54حجره) و طبقه ى سوم آن (92حجره) دارد. كتابخانه اى دو طبقه  و به مساحت (225مترمربع) يكى از اجزاى عمارت اين مدرسه را تشكيل مى دهد. سمت چپ كتابخانه مسجدى به همان مساحت قرار دارد. بين مسجد و كتابخانه اتاق رئيس دانشكده مرحوم كلانتر (از زمان افتتاح تا سال 1421هجرى) قرار دارد و جنب همين اتاق آرامگاه وى قرار دارد. اين عمارت طورى طراحى شده كه نماى ورودى به شكل قوس باشد و در ورودى وسط اين قوس قرار بگيرد.