مسجد بالاسر ( بعد از نوسازى )

توسعه ى حرم مطهر (مسجد بالاى سر)

   فضاى در نظر گرفته شده براى توسعه حرم مطهر,از جهت غربى رواق آغاز مى شود و تا ديوار خارجى امتداد دارد و عرض آن از ابتداى رواق تا انتهاى آن مى باشد. در حال حاضر اين فضا بزرگترين پروژه توسعه سازى حرم مطهر به شمار مى آيد. مساحت آن 1200متر بوده و گنجايش 2000 نمازگذار را دارد.

   با توجه به افزايش روز افزون تعداد زائران بارگاه مطهر از أقصى نقاط جهان, به ویژه در مناسبتهاى مذهبى كه غالبا تعداد زائران به چندين مليون نفر مى رسد و از آنجايى كه فضاى كنونى حرم مطهر محدود بوده و گنجايش اين تعداد از زائران را ندارد, ايده ى توسعه سازى رواقهاى حرم مطهر مطرح گردید.

   فضاى در نظر گرفته شده شامل سابات(سايه بان), مسجد بالاى سر, مقام حضرت امام صادق(ع) و تكيه ى بكتاشى مى باشد. شايان ذكر است كه جايگاه تمامى اين آثار در فضاى توسعه يافته جديد قابل تشخيص خواهند بود.

   اين پروژه, در دوره ى متولى محترم حجةالاسلام سيد محمدرضا الغريفي(دام عزه) آغاز گردید. در تاريخ 11ربيع الأول1426هجرى,برابر با 2005/4/20 ميلادى تمامى سازه هاى قديمى برداشته شده و در تاريخ 21 ربيع الأول 1427هجرى برابر با 2006/4/20 در دوره ى متولى محترم آقاى سيد مهدى الحسينى , مرحله بتن ريزى كف به انجام رسيد. و در روز يكشنبه 11جمادى الأول 1428هجرى,برابر با 2007/5/27 ميلادى مرحله بتن ريزى سقف به انجام رسيد.

   به گفته ى ناظران پروژه, در طى تمامى مراحل كار, امدادات الهى و پشتيبانى حضرت أميرالمؤمنين را احساس مى كرديم. در يكى از مراحل كار, كارگرى بنام (رحيم عباس العنتاكى, از أهالى نجف) از ارتفاعى حدود 10 متر بر روى آوار سقوط كرد وبلا فاصله از جاى خود برخواست تا به كارخود ادامه دهد, گويى هیچ حادثه اى رخ نداده است. شاهدان حادثه به او اصرار كردند كه به بيمارستان برده شود اما وى پاسخ داد كه هیچ دردى احساس نمى كنم و به كار خود ادامه داد و تا به امروز در اين پروژه مشغول به كار است.

   در يكى از مراحل بتن ريزى كه حدود (700متر) مساحت داشت ماده ى پي ريزى طى فقط نه ساعت استحكام يافت. طبق داده هاى علمى و مهندسى اين أمر غير ممكن است. در مرحله ى بتن ريزى سقف نيز, ماده ى بتن طى نه ساعت استحكام يافت.

 

 در اين رابطه رجوع كنيد به ( در همين بخش "عمارت حرم " ) 

رواق ابو طالب 

مقام امام صادق

ساباط 

تاريخجه مسجد بالاى سر 

تكيه بكتاشى ها