زائران پیاده نجف در سالروز رحلت رسول اکرم (ص) ـ ماه صفر 1434 هـ