عزاداری دختران دبستانی نجفی در سالروز ورود کاروان اسیران کربلا به شام ـ ماه صفر 1435هـ