حضور کودکان قرآنی در شبهای پر فیض ماه مبارک رمضان در صحن مطهر ـ رمضان 1434هـ