شب زنده داری زائران در شبهاى پرفیض ماه مبارک رمضان ـ 1434هـ