مراسم روزانه تلاوت قرآن کریم ـ مسجد بالاسر ؛ رمضان 1435 هـ