تجديد بيعت با اميرمؤمنان (ع) در روز عيد غدير خم ـ ذى حجه1434هـ