به مناسبت سالروز رحلت جانسوز رسول اکرم (ص) صحن و سرای بارگاه مطهر علوی سیاه پوش شد


October / 4 / 2021