Den heliga gyllene kupolen

Det finns två interna konvexa kupoler som nästan är en rund boll, och de är broderade på mosaiken och Al-khashani. Och att kupolens höjd av den heliga helgedomen är (23,50 m). Och den yttre kupolen är i konvex form, och dess höjd från basen till Allahs ord är (18,15 m), och det finns ett tomt utrymme mellan kupolerna. Och att diameter för den interna kupolen är (13,5 m), men diameter för den yttre kupolen är (16,6 m). och att den heliga helgedomens kupol är en av högre, större, och innehåller mer samordning och noggrannhet.