Det heliga området och den gyllene Ewan

Det heliga området ligger på östra sidan av den heliga ytan och framför den gyllene Ewan (den huvudentrén till arkader av den heliga helgedomen), och detta område täcks på gröna alabaster. Och man kan bara inträda till detta område från norra, och sydliga sidan, men den östra sidan hade stängt. Och den stora och gyllene Ewan ligger i mitten av det heliga området, och denna Ewan hade täckts på guld, och denna är vackraste islamiska arkitekturer.