Ytter dörrarna till den heliga helgedomen

1- Den östra dörren ( Den stora dörren eller dörr av AlSaa)

Det ligger på östra sidan av den heliga helgedomen, och den är huvuds dörr till att inträda på det heliga området. Det finns två pelar på båda dess sidor som är upphöjda av den yttre muren ungefär (1,30 m), och det skrevs på pelarna många skrifter som har viktiga sidor till historia av den heliga helgedomen, och nu denna dörr kallas på dörr av imam Ali bin Musa AlRdah (fred vare med honom).

2- Den sydliga dörren (Bab AlQiblah)

Denna dörr kallades på detta namn eftersom det ligger på riktning av Mecka (AlQiblah), där denna dörr ligger i centrum av den sydliga sidan av murens tegel för det heliga området. Och att dörren leder till en gatan som heter profetens gatan (s) (Shari AlRasol). Dess höjd är (4,30 m), och dess bredd är (3,48 m), och dörren består av två stora sidor som hade tillverkats av teaken.

3- Den norra dörren (Bab AlTusi)

Det ligger på norra sidan av den heliga helgedomen, och det kallades på detta namn på grund av AlSheik Abu Jafar Mohammed bin AlHassan AlTusi (Allah välsigna hans själ) som avled i (460 AH) och begravdes framför denna dörr, och hans begravningsplats heter moské av AlTusi vilken leder till en begravningsplats som heter Wadi AlSalam (dal av freden).

4- Den västliga dörren (Bab AlFaraj)

Det ligger på västra sidan av murens tegel, och till höger av den andra Ewan, och denna var Ewan som öppnades på regeringstid av kung Abdul Aziz i (1279 AH - 1863 E.kr), och det kallades på kungligs dörr (Bab Alsultani), och denna dörr är sista dörren som öppnades i denna heliga helgedom. Men det kallades också (Bab AlFaraj), eftersom denna dörr leder till Maqam Imam AlMahdi (aj), och folk av Najaf kallas dess på (Bab Alumara) eftersom det är framför ett område som heter Alumara och det är ett gammalt område. Och denna dörr är lika som andra dörrarna, där denna består av två stora sidor som tillverkades av teaken, och dess höjd är (4,30 m), och dess bredd är (3,20 m).

5- Dörr av Muslim Bin Aqil (fred vare med honom)

Det ligger på östra sida av murens tegel, och denna dörr är bredvid moské av AlKhadra. Där dörren består av två stora sidor som tillverkades av teaken, och höjden är (4 m), och bredden är (3,30 m) till både sidor av dörren.