Yttre arkader av den heliga helgedomen

Murens höjd är (12,5 m), och det omger på den heliga helgedomen från fyra sidor. Och det finns arkader som omger på denna heliga helgedomen, där de östra och västra sidorna är större än de sydliga och norra sidorna. Det finns gröna alabaster som täcker korridors väggar upp till (2,20 m), och denna gröna alabaster liknar denna som täcker helgedomens golv. Och det finns speglar som täcker kvarvarande delar för både väggar och tak. Och arkader är :

1- Den sydliga arkaden av den heliga helgedomen:

Det ligger framför  dörr av AlTusis.

2- Den östra arkaden av den heliga helgedomen:

Det ligger framför den stora dörren och det innehåller om större dörrar till den heliga helgedomen. Å ena sidan finns de gyllene dörrarna som ligger på gulds Ewan, å andra sidan finns de östra gyllene dörrarna som leder till den heliga helgedomen.

3- Den norra arkaden av den heliga helgedomen:

Det ligger framför dörr av AlQiblah (den sydliga dörren).

4- Den västra arkaden:

Det ligger framför den östra arkaden, och det hade tillagt till arkad av Abi Talib.