Moskéer av den heliga helgedomen som ligger inom murens tegel:

1- Moské eller arkad av Omran bin Shahin

Det ligger på den norra sidan av den yttre muren, och att resten av arkaden som byggdes av Bin Shahin, kallas på (moské av Omran), och det byggde i mitten av det fjärde århundradet av utvandring (Hijra). Så det kan anses vara den äldsta moskén i den heliga Najaf.

2- Moské av AlKhadra eller AlKhadre

Det ligger i hörn som utgörs av den norra sidan och den östra sidan inom den yttre muren, och det anses en av gamla moskéer. Där regeringen saboterades en tredjedel av moskén för att expandera vägen som omgav den heliga helgedomen på Rajab månaden (1368 AH). Under det åttiotalet befallde Ayatolla AlSajed Abi AlQasim AlKhoei (Allah välsigna hans själ) att bygga denna moské, och han tog denna moské för att lära hans vetenskapliga lektioner.

3- Huvuds moské

Det ligger på den västra sidan av den heliga ytan, och det är känt med detta namn eftersom detta byggdes till huvuds sidan av den ledaren för troende, Imam Ali (fred vare med honom). Där dess historia återvänder till epoken av AlIkhanien, och den nuvarande byggnaden av moskén hade förnyats flera gånger, och det var den senaste förnyelsen under regeringstiden av Sultan Nadir Shah.