Yttre murens tegel till den heliga helgedomen

Att den tekniska designen för den heliga helgedomen är mycket kreativ, och det tas hänsyn till några av astronomiska angelägenheter såsom soluppgången och och meridianens tidpunkt. Där det finns en mur av tegel i kvadrats form som omger den heliga helgedomen, och kupolen och minareter. Murens tegel täckas från inre sidan på sten av Alkashani (en type av sten), och skrevs med koranverser på båda sidor med väckra arabiska bokstäver.