Det heliga området

Den totala ytan av denna heliga helgedom, inklusive tegelmur är (13240 m 2). Där den heliga ytan utgör ett stort utrymme. Den heliga ytan omger den heliga helgedomen från den norra, och östra, och sydliga sidan, och den totala ytan är ungefär (4219 m 2).