Bibliotek av AlRawdah AlHaydariyah

Idag är det en av många karakteristiska bibliotek i Najaf på grund av dess utveckling. Biblioteket innehöll en hel del av böcker och manuskript, och dess stora del skrevs med författares handstil. där kungar och forskare och författare intresserade på detta bibliotek genom att tillägna värdesaker såsom manuskript och böcker, eller de köpte speciella biblioteken för att tillägga dess till detta bibliotek. Och att detta bibliotek har många namn genom historien, och de är Alkizana Algharawia (Algharawia biblioteket), och det är mest populära namn bland folket. Och det har också Alkizana Alalawia, och kizana Alsahan, och kizana Ameer AlMumeneen (as), och bibliotek av AlHaydariyah, och till sist kallas detta bibliotek på bibliotek av AlRawdah AlHaydariyah.