• Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter
  December / 4 / 2019
  Besöksantal : 4
  Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter

  Avdelning för religiösa frågor vid den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) fortsätter sina förberedelser för besökarna som kommer att besöka imam Ali Bin Abi Talib, den ledaren för de troende (frid vare med honom) på grund av martyrskapets årsdag av Fatima AlZahraa (frid vare med henne) enligt den första berättelsen.

 • Kontinuerliga förberedelser i den heliga helgedomen av imam Ali (as)
  December / 2 / 2019
  Besöksantal : 5
  Kontinuerliga förberedelser i den heliga helgedomen av imam Ali (as)

  Personal av den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) fortsätter sina förberedelser för besökare som kommer att besöka imam Ali Bin Abi Talib, den ledaren för de troende (frid vare med honom) på grund av martyrskapets årsdag av Fatima AlZahraa (frid vare med henne).

 • Kontinuerliga förberedelser i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)
  December / 1 / 2019
  Besöksantal : 5
  Kontinuerliga förberedelser i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)

  Personal av den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) fortsätter sina förberedelser för besökare som kommer att besöka imam Ali Bin Abi Talib, den ledaren för de troende (frid vare med honom).

 • Ameer Al-Mumineen (as) centrum för översättning utförde några böcker från arabiska till olika språk
  November / 20 / 2019
  Besöksantal : 12
  Ameer Al-Mumineen (as) centrum för översättning utförde några böcker från arabiska till olika språk

  Ameer Al-Mumineen (as) centrum för översättning i avdelning för intellektuella och kulturella frågor vid den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) översatte några böcker från arabiska till olika språk såsom (engelska, franska, tyska, svenska, turkiska, urdu, och persiska), och några av dessa böcker var: - Samahat AlIslam Wa Hiquq AlAqaliyat Fi Madrasat Ahlul Bayt (as) för Said AlIthari som översattes till engelska. - Mawsoat Ameer AlMummenin (as) (Encyklopedi av Den ledaren för de troende Ali Bin Abi Talib (as)) för AlSheikh Baqir Sharif AlQurashi som översattes till franska och svenska. - Hawiyat AlTashayo (Identitet av Shiism) för

 • En officiell delegation från den heliga helgedomen av imam AlKadhim (as) besökte den heliga helgedomen av imam Ali (as)
  November / 15 / 2019
  Besöksantal : 11
  En officiell delegation från den heliga helgedomen av imam AlKadhim (as) besökte den heliga helgedomen av imam Ali (as)

  Yousef Al AlShaikh Radi, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) mottog Haydar AlShammari, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam AlKadhim (frid vare med honom), och hans medföljande delegation, där de diskuterade alla sätt till gemensamma samarbete för att tjäna de heliga helgedomarna av obefläckade imamer (frid vare med dem).

 • Kontinuerliga förberedelser i den heliga helgedomen av imam Ali (as)
  November / 12 / 2019
  Besöksantal : 10
  Kontinuerliga förberedelser i den heliga helgedomen av imam Ali (as)

  Personal av den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) fortsätter sina förberedelser för besökare som kommer att besöka imam Ali Bin Abi Talib, den ledaren för de troende (frid vare med honom) på grund av födelse av den ädla profeten Mohammed (må Allah välsigna honom och hans familj).

 • Kontinuerliga förberedelser i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)
  November / 5 / 2019
  Besöksantal : 11
  Kontinuerliga förberedelser i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)

  Personal av den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) fortsätter sina förberedelser för besökare som kommer att besöka imam Ali Bin Abi Talib, den ledaren för de troende (frid vare med honom) på grund av martyrskapets årsdag av imam AlHassan AlAskari (frid vare med honom).

 • Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)
  October / 28 / 2019
  Besöksantal : 15
  Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)

  Alla personal i den heliga helgedomen av imam Ali, den ledaren för de troende (frid vare med honom) och besökarna återupplivade dödens årsdag av Profeten Mohammed (må Allah välsigna honom och hans familj).

 • En officiell delegation besökte den heliga helgedomen av imam Ali (as)
  October / 25 / 2019
  Besöksantal : 14
  En officiell delegation besökte den heliga helgedomen av imam Ali (as)

  AlSheikh Abdul Sadaa AlJabiri, förvaltare av avdelning för religiösa frågor i den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) mottog en officiell delegation från institution av AlJaffariya i Nordamerika, där de diskuterade alla sätt till gemensamma samarbete för att utveckla ömsesidiga samarbetet och bygga kommunikationens broar bland dem, sedan gick de i en turné till heliga och historiska och arkeologiska platser i den heliga helgedomen, och de uttryckte sina beundran för dessa platser.  

 • Irans vicepresident besökte den heliga helgedomen av imam Ali, den ledaren för de troende (as)
  October / 21 / 2019
  Besöksantal : 15
  Irans vicepresident besökte den heliga helgedomen av imam Ali, den ledaren för de troende (as)

  Yousef Al AlShaikh Radi, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) mottog Ishaq Jihangiri, Irans vicepresident, och hans medföljande delegation, och det var i närvaro av Radwan Sahib, den ställföreträdande generalsekreteraren av den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom), och Ali AlAmiri, förvaltare av avdelning för offentliga relationer, där de diskuterade alla sätt till gemensamma samarbete för att tjäna den heliga helgedomen av imam Ali, den ledaren för de troende (frid vare med honom) och besökarna.