• Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av imam Ali (as)
  April / 2 / 2019
  Besöksantal : 7
  Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av imam Ali (as)

  Alla personal i den heliga helgedomen av imam Ali, den ledaren för de troende (frid vare med honom) och besökarna återupplivade martyrskapets årsdag av imam AlKadhim (frid vare med honom).

 • En officiell delegation från Tyskland och Italien besökte den heliga helgedomen av imam Ali (as)
  March / 30 / 2019
  Besöksantal : 7
  En officiell delegation från Tyskland och Italien besökte den heliga helgedomen av imam Ali (as)

  Avdelning för offentliga relationer i den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) mottog en officiell delegation från Tyskland och Italien, där de gick i en turné till heliga och historiska och arkeologiska platser i den heliga helgedomen, och sedan uttryckte de sina beundran för dessa platser.

 • Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter
  March / 26 / 2019
  Besöksantal : 11
  Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter

  Avdelning för religiösa frågor vid den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) fortsätter utföra dess program genom att motta olika delegationer. Där dess program inkluderar religiösa och rättvetenskapliga och moraliska och ideologiska föreläsningar och biografi av Ahlul Bayt (frid vare med dem).

 • Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter
  March / 24 / 2019
  Besöksantal : 10
  Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter

  Avdelning för religiösa frågor vid den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) fortsätter utföra dess program genom att motta olika delegationer. Där dess program inkluderar religiösa och rättvetenskapliga och moraliska och ideologiska föreläsningar och biografi av Ahlul Bayt (frid vare med dem).

 • Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av imam Ali (as)
  March / 23 / 2019
  Besöksantal : 10
  Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av imam Ali (as)

  Alla personal i den heliga helgedomen av imam Ali, den ledaren för de troende (frid vare med honom) och besökarna återupplivade dödens årsdag av AlSayyeda Zaynab, dotter till imam Ali, den ledaren för de troende (frid vare med dem).

 • Kontinuerliga förberedelser i den heliga helgedomen av imam Ali (as)
  March / 19 / 2019
  Besöksantal : 11
  Kontinuerliga förberedelser i den heliga helgedomen av imam Ali (as)

  Personal i den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) fortsätter sina förberedelser för att motta besökarna som kommer att fira födelse av imam Ali, den ledaren för de troende (as).

 • Glädjens tecken spreds i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)
  March / 18 / 2019
  Besöksantal : 8
  Glädjens tecken spreds i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)

  Alla personal i den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) och besökarna firade födelse av imam Mohammad AlJawad (frid vare med honom).

 • Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter
  March / 16 / 2019
  Besöksantal : 15
  Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter

  Avdelning för religiösa frågor vid den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) fortsätter utföra dess program genom att motta olika delegationer. Där dess program inkluderar religiösa och rättvetenskapliga och moraliska och ideologiska föreläsningar och biografi av Ahlul Bayt (frid vare med dem).

 • Den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av Imamer AlHadi och AlAskari (as) besökte den heliga helgedomen av imam Ali (as)
  March / 14 / 2019
  Besöksantal : 17
  Den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av Imamer AlHadi och AlAskari (as) besökte den heliga helgedomen av imam Ali (as)

  Yousef Al AlShaikh Radi, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) mottog AlSheikh Sattar AlMorshedi, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av Imamer AlHadi och AlAskari (frid var med dem), och det var i närvaro av Fatih AlKirmani, medlem av förvaltningskommitté av den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom), där de diskuterade alla sätt till gemensamma samarbete för att tjäna besökarna av de heliga helgedomarna.

 • Irans utrikesminister besökte den heliga helgedomen av Imam Ali (as)
  March / 13 / 2019
  Besöksantal : 17
  Irans utrikesminister besökte den heliga helgedomen av Imam Ali (as)

  Yousef Al AlShaikh Radi, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) mottog Mohammad Jawad Zarif, Irans utrikesminister och hans medföljande delegation, där de diskuterade alla sätt till gemensamma samarbete för att tjäna den heliga helgedomen av imam Ali, den ledaren för de troende (frid vare med honom) och besökarna. Och till sist lovordade de god gästfrihet av personal som arbetar i den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom).