• Den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av Imamer AlHadi och AlAskari (as) besökte den heliga helgedomen av imam Ali (as)
  March / 14 / 2019
  Besöksantal : 28
  Den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av Imamer AlHadi och AlAskari (as) besökte den heliga helgedomen av imam Ali (as)

  Yousef Al AlShaikh Radi, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) mottog AlSheikh Sattar AlMorshedi, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av Imamer AlHadi och AlAskari (frid var med dem), och det var i närvaro av Fatih AlKirmani, medlem av förvaltningskommitté av den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom), där de diskuterade alla sätt till gemensamma samarbete för att tjäna besökarna av de heliga helgedomarna.

 • Irans utrikesminister besökte den heliga helgedomen av Imam Ali (as)
  March / 13 / 2019
  Besöksantal : 31
  Irans utrikesminister besökte den heliga helgedomen av Imam Ali (as)

  Yousef Al AlShaikh Radi, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) mottog Mohammad Jawad Zarif, Irans utrikesminister och hans medföljande delegation, där de diskuterade alla sätt till gemensamma samarbete för att tjäna den heliga helgedomen av imam Ali, den ledaren för de troende (frid vare med honom) och besökarna. Och till sist lovordade de god gästfrihet av personal som arbetar i den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom).

 • En officiell delegation från den heliga helgedomen av imam AlRidah (as) besökte den heliga helgedomen av imam Ali (as)
  March / 12 / 2019
  Besöksantal : 33
  En officiell delegation från den heliga helgedomen av imam AlRidah (as) besökte den heliga helgedomen av imam Ali (as)

  Yousef Al AlShaikh Radi, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) mottog en officiell delegation från den heliga helgedomen av imam AlRidah (as), och det var i närvaro av medlemmar av förvaltningskommitté av den heliga helgedomen av imam Ali (as), och några avdelningarnas förvaltare som arbetar i den heliga helgedomen av imam Ali (as), där de diskuterade alla sätt till gemensamma och ekonomiska handels samarbete för att tjäna den heliga helgedomen av imam Ali, den ledaren för de troende (frid vare med honom) och besökarna.

 • Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av imam Ali (as)
  March / 11 / 2019
  Besöksantal : 43
  Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av imam Ali (as)

  Alla personal i den heliga helgedomen av imam Ali, den ledaren för troende (frid vare med honom) och besökarna återupplivade martyrskapets årsdag av imam Ali AlHadi (frid vare med honom).

 • Kontinuerliga arbete i byggnadskomplex av den stora profeten (s)
  March / 10 / 2019
  Besöksantal : 23
  Kontinuerliga arbete i byggnadskomplex av den stora profeten (s)

  Avdelning av tekniska frågor i den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) fortsätter sina oavbrutna ansträngningar i byggnadskomplex av den stora profeten Mohammed  (må Allah välsigna honom och hans familj).

 • Glädjens tecken spreds i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)
  March / 9 / 2019
  Besöksantal : 57
  Glädjens tecken spreds i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)

  Alla personal i den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) och besökarna firade födelse av imam Mohammad AlBaqir (frid vare med honom).

 • Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter
  March / 5 / 2019
  Besöksantal : 41
  Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter

  Avdelning för religiösa frågor vid den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) fortsätter utföra dess program genom att motta olika delegationer. Där dess program inkluderar religiösa och rättvetenskapliga och moraliska och ideologiska föreläsningar och biografi av Ahlul Bayt (frid vare med dem).

 • Avdelning för offentliga relationer fortsätter dess verksamheter
  March / 3 / 2019
  Besöksantal : 35
  Avdelning för offentliga relationer fortsätter dess verksamheter

  Avdelning för offentliga relationer i den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) fortsätter motta olika delegationer från religiösa, kulturella och sociala institutioner för att utveckla ömsesidiga samarbete och bygga kommunikationens broar bland dem, och tillhandahålla bästa och olika tjänstgöringar för besökare av imam Ali, den ledaren för de troende (as).

 • Det generalsekretariatet till den heliga helgedomen av imam Ali (as) mottog en officiell delegation från universitet Jabir Bin Hayyan
  March / 1 / 2019
  Besöksantal : 39
  Det generalsekretariatet till den heliga helgedomen av imam Ali (as) mottog en officiell delegation från universitet Jabir Bin Hayyan

  Yousef Al AlShaikh Radi, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) mottog en officiell delegation från universitet Jabir Bin Hayyan, där de diskuterade alla sätt till gemensamma samarbete för att tjäna de heliga helgedomarna av imam Ali och hans besökare, och sedan undertecknade de ett gemensamt samarbetsavtal med varandra för att utveckla medicinska och terapeutiska tjänster för besökare och invånare av den heliga Najaf.

 • Glädjens tecken spreds i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)
  February / 26 / 2019
  Besöksantal : 29
  Glädjens tecken spreds i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)

  Alla personal i den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) och besökarna firade födelse av Fatima AlZahraa, det ädla föredömet för alla kvinnor i alla världar (frid vare med henne).