Ziyarah (ett besök) Ameen Allah

Det är en mycket trovärdig Ziyarah, och det kan hittas i alla böcker av Ziyarat och AlMasabih, där den religiösa forskaren AlMajlisi (Allah vila hans själ) sade att: det är bästa Ziyarah av texten och källan, och man bör läsa det alltid i alla heliga helgedomar. Och det berättas i en mycket pålitlig sekvens av Jaber som citeras av Imam AlBaqir (frid vare med honom) som sade att: Imam Zainul Abedin (as) hade besökt grav av Ameer AlMumineen (as), och han stod, grät där och sade:

 

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

 

Frid vare med dig, O du är lojala till Allah i Sin jord och du är Allahs bevis över Sin tjänare,

Frid vare med dig, O Ameer UlMumineen (den ledaren för troende), jag vittnar att du kämpade för Allahs skull, och du gjorde vad Allah sade på Sin bok (Koranen), och du följde Allahs profet (s), tills Allah bjöd dig till honom,

Och Allah tvingade dina fiender att acceptera dig som Allahs bevis över dem och över alla hans varelser,

 

O Allah, tillåt mig vara glad och nöjd med vad Du ser att det är bra för mig,

Tillåt mig vara nöjd med vad Du bestämmer för mig,

Tillåt mig komma ihåg Dig, och ber till Dig alltid,

Tillåt mig vara lojal för Dina valda och ärliga vänner,

Tillåt mig vara omtyckt på Din Jord och i Din himlen,

Tillåt mig vara tålmodig av alla svårigheter,

Tillåt mig vara tacksam av alla Dina dygder och nåd som Du gav mig,

Tillåt mig komma ihåg Dina störa nåd som Du gav mig,

Tillåt mig vara glad och from när jag ska träffa Dig i domedagen,

Tillåt mig följa i fotspåren av Dina ärliga vänner,

Tillåt mig vara långt ifrån av Dina fiender,

Tillåt mig vara upptagen genom att tacka och berömma Dig om alla nåd som Du gav mig.

 

Sedan lade Imam AlSajad sin kind på heliga graven och sade:

O Allah, att hjärta för dem som underordnar sig till Dig, är ivriga för att träffa dig,

Och vägen är rak av de som längtar efter Dig,

Och fanor är tydliga av de som vill komma till dig,

Och hjärta av de troende är rädda av Dig,

Och röster stiger till himlen av de som kallar Dig, och alla dörrar är öppna till dem,

Och Du lyssnar varje en som ber om Dig något, och Du accepterar ångern av de som omvänder sig till Dig, och Du förbarmar över dem som gråter i rädsla av ditt straff,

Och Du hjälper varje en som behöver hjälp,

Och Du utför ditt löfte till de som dyrkar dig,

Och Du förlåter dem som ber om förlåtelse på grund av deras misstag,

Och Du sparar alla människors gärningar hos dig,

Och Du ger mer och mer av försörjningsmöjligheter till Dina varelser,

Och Du ger förlåtelsen för alla dem som ber om förlåtelse av Dig,

Och Du ger mer och mer för dem som ber om något av Dig,

Och Du ordnar allt för alla som behöver mat och dryck,

 

O Allah, accepterar mina bön och tillåta mig träffa med mina förmyndare (Profeten Mohammed och Hans Familj) för skull Mohammed, Ali, Fatima, AlHassan, och AlHussain,

O Allah, Du ger mig av Dina nåd,

Och Du är min hopp när jag ska lämnar livet.

 

Och detta Ziyarah berättas i boken (Kamel AlZiyarah), och det är:

O Allah, Du är min Gud och min Herre, jag ber om Dig förlåta våra synder, och avlägsna våra fiender långt ifrån oss, och visa det rätta ordet för alla och bekämpa det osanna ordet, och Du har allting i Din makt.

Sedan sade Imam AlBaqir (as) “om någon läser dessa ord eller om en av våra anhängare kallar till Allah med dessa ord vid grav av Ameer UlMumineen (as) eller vid gravar av andra Imamer (as), ska deras bön stiger till himlen och stämplas med profetens ringen (s), där ska det skyddas tills att överlämnas till Imam AlMahdi (aj), så kommer de som läste dessa ord att få goda nyheter, hälsningar, och värdighet, Inshallah”.