Ziyarah av Fatima Zahra(A)

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Frid vare med dig O du testades av Allah som skapade dig, och Han testade dig innan att Han skapade dig, och Han fann dig tålamodig med prövningen, och vi försäkrar och hävdar att vi är lojala till dig, och tror på dig, och att vi tror på vad din far (s) kom för oss med honom, och vad hans efterföljare kom för oss med dem,

Så vi ber dig om vi tror på dig att göra oss bland de som tror på dem (den heliga profeten och Imam Ali (as)), för att vi kan känna oss glad att vi har renats på grund av vår lojalitet till dig.

Och det rekommenderas att du säger följande tillägg:

Frid vare med dig O dotter till Allahs Budbärare,

Frid vare med dig O dotter till Allahs Profet,

Frid vare med dig O dotter till Allahs älskade,

Frid vare med dig O dotter till Allahs vän,

Frid vare med dig O dotter till den som valdes av Allah,

Frid vare med dig O dotter till Allahs betrodda Budbärare,

Frid vare med dig O dotter till Allahs bästa skapelse,

Frid vare med dig O dotter till den bästa bland Allahs Profeter, Budbärare och Änglar,

Frid vare med dig O dotter till den som bästa skapelsen,

Frid vare med dig O du det ädla föredömet för alla kvinnor i alla världar,

Frid vare med dig O fru till Allahs vän och den bästa skapelsen efter Allahs Budbärare,

Frid vare med dig O mor till AlHassan och AlHussain som är ledarna för ungdomarna i paradiset,

Frid vare med dig O du är den betrodda och den martyren,