Ziyarat Warith

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

 

Frid vare med dig O arvtagaren av Adam som Allah valde honom, 

Frid vare med dig O arvtagaren av Noah, Allahs profet, 

Frid vare med dig O arvtagaren av Ibraham, Allahs vän, 

Frid vare med dig O arvtagaren av Mosa som talade med Allah, 

Frid vare med dig O arvtagaren av Jesus, Allahs själ, 

Frid vare med dig O arvtagaren av Mohammed, Allahs älskade, 

Frid vare med dig O arvtagaren av den ledaren för troende, Allahs förmyndare,  

Frid vare med dig O son till Mohammed AlMustafa, 

Frid vare med dig O son till Ali AlMuraza,  

Frid vare med dig O son till Fatima AlZahra, 

Frid vare med dig O son till Khadijah AlKubra, 

Frid vare med dig O du som offrade ditt blod för Allahs skall, och du son till den som offrade sitt blod för Allah,

Jag vittnar att du bad bönen, du hade gett åt de behövande (Zakat), du påbjöd det goda och förbjöd det onda, och du hade lytt Allah och Sin profet tills döden kom till dig,

Så Allah förbannar de folket som mördade dig, och Allah  förbannar de människor som förtryckte dig, och Allah förbannar de människor som hörde om din död och accepterade på det, O min Beskyddare, O Aba Abdillah!

Jag bevittnar att du (AlHussain) var ett ljus bland dina förfäder och rena härkomst, och du som var ägare till trohet till Allah, och du var ägare till den rena härkomst, och ni (han och hans rena härkomst) som var långt bort av okunnighet och kätteri, och jag vittnar att du var en av de religiösa ledare och de troende pelarna, och jag vittnar att du är den rättfärdiga, fromma, tillfredsställda, rena, ledare, och vägledde Imamen, och jag bevittnar att Imamerna av dina söner som äger till de fromma orden och vägledningens fana, och de som är det starka repet som alla människor följer dem till domedagen och får paradiset,

Och Allah, Hans änglar, Hans profeter och Hans Budbärare är vittnen om att jag har tro på er och jag är säker på er återkomst, och jag har tro på lagarna i min religion och resultatet av mina handlingar, och att mitt hjärta lyder era hjärtan, och jag lyder era buden,

Allahs välsignelser vare över er, och över era själar och över era kroppar, och över era närvarande och över era fördolda, och över era frånvarande, och över det uppenbara och det dolda hos er, 

Må mig säga, att jag offrar på min far och min mor för dig, O son till Allahs Budbärare, och Må mig säga, att jag offrar på min far och min mor för dig, O Aba Abdullah,

Att sorgen är olidlig och plågan är så stor för oss och för alla tillblivelse i himlar och i jorden,

Så Allah förbannar de människorna som sadlade hästar, och förberedde sig för att mörda dig, O min Beskyddare, O Aba Abdullah!, jag kom till dig för att be från dig på grund av din höga status hos Allah, att välsigna Mohammed (s) och mohammeds familj (as), och att göra mig med er i detta liv och i domedagen.

Frid vare med dig O son till Allahs budbärare,

Frid vare med dig O son till Allahs profet,

Frid vare med dig O son till den ledaren för troende,

Frid vare med dig O son till AlHussain, den martyren,

Frid vare med dig O martyren och son till den martyren,

Frid vare med dig O förtryckt och son till den som är förtryckt,

Så Allah förbannar de folket som mördade dig, och Allah  förbannar de människor som förtryckte dig, och Allah förbannar de människor som hörde om din död och accepterade på det,

Frid vare med dig O Allahs förmyndare och son till Allahs förmyndare, att sorgen är olidlig och plågan är så stor för oss och för alla muslimer, så Allah förbannar de folket som mördade dig, och jag förnekar dem framför Allah och framför dig,

Frid vare med er O Allahs förmyndare och Hans kära och nära,

Frid vare med er O ni som utvaldes av Allah, och ni är uppriktiga hos Honom,

Frid vare med er O anhängare till Allahs religion,

Frid vare med er O anhängare till Allahs budbärare,

Frid vare med er O anhängare till den ledaren för troende,

Frid vare med er O anhängare till Fatima AlZahra, det ädla föredömet för alla kvinnor i alla världar,

Frid vare med er O anhängare till Abi Mohammed AlHassan Bin Ali, den uppriktiga förmyndaren,

Frid vare med er O anhängare till Abi Abdullah AlHussain, och må mig säga, att jag offrar på min far och min mor för dig, så ni är obefläckade och ni begravde i en obefläckad jord, och ni uppnådde en stor framgång, så jag hoppas att jag var med er för att uppnå en stor framgång.