Ziyarat Ashura

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Frid vare med dig O Abu Abdullah, Frid vare med dig, O son till Allahs profet, Frid vare med dig, O son till den ledaren för troende (Ameer AlMommenin) , och son till ledare för förmyndare,

Frid vare med dig, O du är son till Fatima, det ädla föredömet för alla kvinnor i världar,

Frid vare med dig, O du som offrade ditt blod för Allahs skall, och du son till den som offrade sitt blod för Allah,

Frid vare med dig och på de själar som samlades med dig i din strävan, och som gick med fasta steg med dig i din resa, Allahs frid av mig för er alla, så länge som jag lever, och så länge som är dagarna och nätterna följr varandra,

O Abu Abdullah, sorgen är olidlig och plågan är så stor för oss och för alla muslimer, och din tragedi vilken utfördes mot dig, som var så stor för alla tillblivelse i himlar, och Allah förbannar de människor som låg till grund för orättvisan för er (Ahlulbait), och Allah förbannar de människor som nekade din höga status och de som förnekade din rätt och avlägsnade er från era rang som Allah placerade er i rangordning. Och Allah förbannar de folket som mördade er, och Allah förbannar de som hade haft en roll i mordet som utfördes mot dig. Jag tar avstånd ifrån dem, deras kumpaner, deras anhängare och deras vänner, O Abu Abdullah, jag gör freden med dem som gör freden med dig. Jag krigar mot dem som krigar mot dig, och jag är vän till dem som är vänner med dig, och jag är ovän till dem som är ovänner med dig, tills domedagen. Allah förbannar Al Ziyad (familj av Ziyad) och Al Marwan (familj av Marwan), och Allah förbannar Bani Umayyah, och Allah förbannar son till Mirjana, och Allah förbannar Omar Ibn Saad, och Allah förbannar Shimr, och Allah förbannar människorna som sadlade hästar, och förberedde sig för att mörda dig,

Må mig säga, att jag offrar på min far och min mor för dig. så jag ber Allah som ärade dig över andra och som ärade mig genom dig, att ge mig möjligheten att kriga i det slutliga och avgörande kriget mot Allahs fiender, och det är genom att vara en kompanjon i armé av Imam (Mahdi), som han härstammar av profet Mohammad (välsignelse och frid vare över honom och hans familj),

O Allah, få mig att ärligt följa spåret av AlHussain i alla delar av livet, och få mig att vara en av dem som är nära av honom i domedagen, O Abu Abdullah, jag vill att vara nära till Allah, Hans profeten, Amir AlMumineen (Imam Ali), Fatima, AlHassan och dig och det är genom min kärlek och mitt stöd till er. Jag tar avstånd ifrån dem som drog svärdet mot dig och mördade dig. Och Jag tar avstånd ifrån dem som låg till grund för orättvisan för er (Ahlulbait), och för era anhängare. Jag tar avstånd ifrån dem som låg till grund för ditt lidande, planerade och utförde deras orättfärdiga plan mot er, och jag tar avstånd ifrån dem som handlade med grymhet och orättvisa för att förtrycka er och era anhängare. Jag tar avstånd ifrån dem som är era fiender och jag överlämnar mig själv till Allah och till er. Jag vill vara nära till Allah  och det är genom min kärlek och mitt stöd till er, och att jag tar avstånd ifrån era fiender och de som påbörjade fientligheten mot er. och jag tar avstånd ifrån deras kompanjoner, deras anhängare och deras vänner, O Abu Abdullah,  jag gör freden med dem som gör freden med dig, och jag krigar mot dem som krigar mot dig, och jag är vän till dem som är vänner med dig, och jag är ovän till dem som är ovänner med dig. Så jag ber Allah som ärar mig att känna dig och era vänner, och jag ber Allah som hjälpte mig att ta avstånd ifrån era fiender. Och jag ber Allah att göra mig till en kompanjon med er i livet och i domdagen, och jag ber Allah att hjälpa mig vara fast besluten med er och följa ert spår i livet och i domdagen. Jag ber från Allah att hjälpa mig att nå till din höga status som Allah gav det till er, och jag ber Allah att ge mig möjligheten att kriga med den ledaren (från era ättlingar) för rättvisan, som han säkert ska komma med sanningen, och jag ber från Allah genom era rätt och genom era höga status som Allah gav det till er  att ge mig belöning om mitt tålamod på tragedi som Du gav till andra om deras tålamod på tragedi, och vilken tragedi som hände till er, och det är djupare och plågsammare än all annan tragedi som hände i Islams historia och i hela universum, O Allah, behandla mig i min situation som du behandlar andra som får din välsignelse, nåd och förlåtelse, O Allah, låt mig leva på samma sätt som Mohammad och hans familj levde, och låt mig dö på samma sätt som Mohammad och hans familj dog, O Allah, att denna dag är en dag som fylld av glädje för Bani Umayyah, och den sonen till den kvinnan som åt levrar (Hind bint Utba), och DU och din Profet (frid vare på honom och hans familj) som förbannar dem i varje tid och plats, O Allah, förbanna Abu Sufyan och Yazid Ibn Muawiya och Din förbannelse över dem för evig tid. Och denna dag som är fyllda med glädje av Al Ziaad och Marwans ättlingar på grund av att de hade mördat Imam AlHussain, frid vare på honom, O Allah, fördubbla Din förbannelse över dem och din straff som DU dömer att de ska få, O Allah, jag vill vara nära dig på min ärliga situation och på de resterande dagarna av mitt liv att jag tar avstånd ifrån dem, och genom min kärlek till Din Profet (frid vare med honom och hans familj) och hans familj (Ahlulbait),

- och sedan säg 100 gånger:

O Allah, förbanna den första tyrannen som förtryckte Mohammad och hans familj, och förbanna den sista person som följde denna tyrann, O Allah, förbanna skaran som krigade AlHussain, och de som visade iver och gick med på att mörda honom. O Allah förbanna dem alla.

- och sedan säg 100 gånger:

Frid vare med dig O Abu Abdullah och på de själar som samlades med dig i din strävan, och som gick med fasta steg med dig i din resa, Allahs frid av mig för er alla, så länge som jag lever, och så länge som är dagarna och nätterna följr varandra, och jag ber Allah att skicka sin frid för er, och jag ber Allah att inte gör det till sista gången som jag skickar friden för er. Frid vare över AlHussain, över Ali Ibn AlHussain, över barn av AlHussain och över kompanjoner av AlHussain som offrade allt för AlHussain,

- och sedan säg:

O Allah, skicka en speciell förbannelse från mig över den första tyrannen, och börja med honom och förbanna sedan den andre, den tredje och den fjärde, O Allah, förbanna den femte, Yazid Ibn Muawiya, och förbanna Obeidullah Ibn Ziyad, son till Marjana , Omar Ibn Saad, Shimr och Al Abu Sufyan (ättlingar av Abu Sufyan), Al Ziyad (ättlingar av Obeidullah Ibn Ziyad)  och Al Marwaan (ättlingar av Marwaan) tills domedagen.

- och sedan utför (sojood) och läs:

O Allah, Pris vare till Allah för den sorliga händelsen som hände till dem, och Pris vare till Allah för den djupa sorgen som jag bär på mig, O Allah, ge mig medling av Imam AlHussain (A) i domedagen, och låt mig genom att hjälpa mig vara fast besluten med Imam AlHussain och hans kompanjoner och följa deras spår som de offrade allt för Imam AlHussain, frid vare med honom.