Zyarat Imam AlHassan (as)

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

 

Frid vare med dig O son till Allahs Budbärare,

Frid vare med dig O son till Allahs profet,

Frid vare med dig O son till den ledaren för de troende,

Frid vare med dig O son till Fatima AlZahra,

Frid vare med dig O son till Khadija AlKubra,

Frid vare med dig O Allahs älskade,

Frid vare med dig O du som valdes av Allah,,

Frid vare med dig O Allahs förtroende,

Frid vare med dig O Allahs bevis,

Frid vare med dig O Allahs ljus,

Frid vare med dig O Allahs rätta väg,

Frid vare med dig O du är talare för Allahs befallningar,

Frid vare med dig O du är den räddare för Allahs religion,

Frid vare med dig O du är den rena imamen,

Frid vare med dig O du är den rättfärdiga, den fromma,

Frid vare med dig O du hållit religion och Allahs förtroende,

Frid vare med dig O du är kloka i Allahs Bok (Koranen),

Frid vare med dig O du är kloka i tolkningar,

Frid vare med dig O du är den ledande och den vägledde,

Frid vare med dig O du är den fulländade,

Frid vare med dig O du är den rena och den rättfärdiga,

Frid vare med dig O du är den rätten och den sanna,

Frid vare med dig O du är den martyren och den betrodda,

Frid vare med dig O Aba Mohammed AlHassan bin Ali,

Och Allahs nåd och välsignelser över dig.