Ziyarat (ett besök) Imam AlSajad (A):

Frid vare med dig, O Zainul Abidin,

Frid vare med dig, O du bad till Allah under natten mer än dem andra,

Frid vare med dig, O du är Imam för dem fromma,

Frid vare med dig, O du är juvel för dem som gör det goda och det rätta,

Frid vare med dig, O du är förmyndare för muslimer,

Frid vare med dig, O du är stolthet och förtjusning för de troende,

Frid vare med dig, O du är efterträdare för de tidigare,

Frid vare med dig, O du är förmyndare för dem som är Allahs förmyndare,

Frid vare med dig, O du bibehållit buden av profeter,

Frid vare med dig, O du är ljus för dem som är rädda,

Frid vare med dig, O du är ljus för dem som är religösa och troende,

Frid vare med dig, O du är solen för dem som underordnar sig till Allah,

Frid vare med dig, O du är skatt för dem som dyrkar Allah,

Frid vare med dig, O du är lampa för världar,

Frid vare med dig, O du är fartyg för vetenskapen,

Frid vare med dig, O du är trygghet för själ,

Frid vare med dig, O du är rättvisa för straff,

Frid vare med dig, O du är fartyg för befrielse,

Frid vare med dig, O du är hav av generositet,

Frid vare med dig, O du är fullmåne i mörket,

Frid vare med dig, O du ber till Allah mest av andra och du hade varit tålamodig med plågan,

Frid vare med dig, O du är tålamodig och klok,

Frid vare med dig, O du är ledare för dem som gråtar av Allahs fruktan,

Frid vare med dig, O du är lampa för de troende,

Frid vare med dig, O Aba Mohammed,

Jag vittnar att du är Allahs bevis, du är son till den som är Allahs bevis, du är far till dem som är Allahs bevis, du är son till den som är ärlig till Allah,och du är far till de som är ärliga till Allah. Jag vittnar att du rådde människor att dyrka Allah, du skyndade dig för att tillfredsställa Allah, du besegrade Allahs fiender, och du hade gett förtjusningen till dem som lydde Allah.

Och jag vittnar att du hade dyrkat Allah med den ärliga dyrkan, du hade fruktat av Allah med den ärliga fruktan, och du hade lytt Allah med den ärliga lydnaden tills döden kom till dig. Frid vare med dig, O son till Allahs profeten, och Allahs barmhärtighet och välsignelser.