Ziyarat Imam Musa AlKazim (as)

AlSajed Ibn Tawoos sade: om du vill besöka Imam AlKadim (frid vare med honom), bör du bada och sedan kommer du till denna heliga helgedom, och du bör stå hos hans dörr och säga:

Allah är Störst, Allah är Störst, Det finns ingen gud utom Allah och Allah är Störst. Jag tackar Allah för att Han visar mig till den rätta vägen (Hans religion). O Allah, du är generösa så jag vill vara nära Dig genom son till dotter av Din profeten, Ditt välsigna över honom och över hans fäder och över hans rena söner, O Allahs välsinga Muhammed och hans familj. O Allah, hindra inte mina ansträngningar,O Allah, bryta inte mitt hopp,O Allah, få mig att ärligt följa Din rätta väg i alla delar av livet, och få mig att vara en av dem som är nära av Dig i domedagen.

Du kan sedan komma till helgedom genom höger fot, och säg följande ord:

I namn av Allah (jag börjar), och på Allah (jag litar), och för Allahs skull, och på religion för Allahs profet, må Allah välsigna honom och hans familj, O Allah, förlåt mig, och mina föräldrar, och alla troende av män och kvinnor.

och när du når kupolens dörren, bör du be om lov och säga:

O Allahs budbärare, kan jag komma in?

O Allahs Profet, kan jag komma in?

O Mohammed son till Abdullah, kan jag komma in?

O Ledare för de troende (Ameer AlMumenin), kan jag komma in?

O Aba Mohammed AlHassan, kan jag komma in?

O Aba Abdullah AlHussain, kan jag komma in?

O Aba Mohammed, Ali son till AlHussain, kan jag komma in?

O Aba Jafar; Mohammed son till Ali, kan jag komma in?

O Aba Abdullah, Jafar son till Mohammed, kan jag komma in?

O Aba AlHassan, Musa son till Jafar, kan jag komma in?

O Aba Jafar, kan jag komma in?

O Mohammed son till Ali, kan jag komma in?

Och när du kommer in, kan du säga följande ord fyra gånger:

Allah är Störst.

Sedan kan du stå framför den heliga graven, säga följande ord:

Frid vare med dig O Allahs förmyndare och son till Allahs förmyndare,

Frid vare med dig O Allahs bevis och son till Allahs bevis,

Frid vare med dig O du som Allah valde dig och son till den mannen som Allah valde honom,

Frid vare med dig O Allahs förtroende och son till Allahs förtroende,

Frid vare med dig O Allahs ljus i jordens mörker

Frid vare med dig O Imam för vägledning,

Frid vare med dig O flagga för religionen och fromhet,

Frid vare med dig O du bibehållit vetenskapen av profeter,

Frid vare med dig O du bibehållit vetenskapen av budbärare,

Frid vare med dig O du är företrädare till de tidigare förmyndare,

Frid vare med dig, O du är medveten om uppenbarelse,

Frid vare med dig, O du är ägare av till den rotfasta kunskapen,

Frid vare med dig O du är medveten om vetenskap av budbärare,

Frid vare med dig O du är den rättfärdiga Imamen,

Frid vare med dig O du är den asketiska Imamen,

Frid vare med dig O du är Imamen som tillbad till Allah alltid ,

Frid vare med dig O du är ättling till profeten Muhammed, och den vägledde Imamen,

Frid vare med dig O du är den dödade martyren,

Frid vare med dig O son till Allahs budbärare och son till Allahs förmyndare,

Frid vare med dig O Mawlay (min beskyddare), O Musa bin Jafar och Allahs nåd och välsignelser.

Jag vittnar om att du proklamerade till människor om Allahs befallningar, och du tillät vad som Allah tillåtit, och förbjöd vad som Allah förbjudit, och du förklarade Allahs regler till människor, och du läste upp och förklarade Allahs bok, och du var tålmodig i alla svårigheter och du krigade alla Allahs fiender för Allahs skull tills döden kom till dig.

Och jag vittnar om att du följde dina rena fäder och dina fromma förmyndare vägledde farfäder. Och du favoriserade tron heller än kätteri, och du ändrade aldrig dig från rätten till lögn.

Och jag vittnar om att du rådde människor till att följa Allah och Hans profet och den ledare för de troende (Ameer AlMumenin), och du gjorde vad Allah befallde dig och du undvek trolöshet, och du bad bönen, och du hade gett åt de behövande (Zakat), och du påbjöd det goda och förbjöd det onda, och du lydde Allah och du var trogen till Honom tills döden kom till dig,Så, må Allah belöna dig på vägnar av Islam och dess folk med den bästa belöningen, och med den mesta belöningen.

Jag har kommit till dig O son till Allahs profet och jag vet din rätt och jag erkänner din dygd och din vetenskap, och jag har tagit din heliga helgedom för att jag vill vara nära dig och be från dig att vara min medlare hos Allah. Och att jag är vän till dina vänner och jag är ovän till dina ovänner, och jag är medveten och övertygad om att du är på den rätta vägen och samtidigt är jag medveten och övertygad om att de som har gått vilse den rätta vägen eftersom de inte har följt dig.

Må mig säga, att jag offrar på min far och min mor och min själv och min familj och min pengar och mina söner till dig, O son till Allahs Budbärare. Jag vill vara nära dig för att jag vill be från dig att vara min medlare hos Allah på grund av mina synder. Så jag vill be från dig att be från Allah att förlåta mig och radera mina synder, och att låta mig komma in i Paradiset, och att behandla mig med Hans vänlighet som Han vill, och att ge förlåtelse till mig och mina fäder och mina bröder och mina systrar och till alla troende av män och kvinnor som befinner sig var som helst i jorden, och det är allt från Hans dygd och Hans generositet och Hans vänlighet.

Sedan bör du vända dig till hans heliga huvud och säg:

Frid vare med dig O Mawlay, O Musa bin Jafar och Allahs nåd och välsignelser, jag vittnar om att du var medveten om Allahs bok (Koranen), och du var ägare till tolkningen av Allahs bok, och du var medveten om vad som kom i Toran och Evangeliet. O Mawlay, jag tar avstånd ifrån dina fiender och jag vill vara nära till Allah genom min kärlek och mitt stöd till dig, så Allahs välsignelser vare över dig, och över dina fäder, och över dina farfäder, och över dina söner och över dina vänner och anhängare, och Allahs nåd och välsignelser.

Och sedan bör du be till Allah två Rokaa, och du kan läsa i de två Rokaat, surat Yasin och surat AlRahman eller du kan välja en surat som du vill, och sedan kan du be från Allah vad du vill.