Ziyarat Imam Mohammed AlJawad (as)

AlSajed Ibn Tawoos sade i bok AlMazar: när du besöker Imam Musa AlKadim (as), bör du stå nära hans grav (as) och säga:

Frid vare med dig O Aba Jafar, Mohammed son till Ali, den rättfärdiga fromma trogna Imamen,

Frid vare med dig O den tillfredsställda obefläckade,

Frid vare med dig O Allahs förmyndare,

Frid vare med dig O du bönföll och pratade med Allah i hemligheten,

Frid vare med dig O Allahs företrädare,

 Frid vare med dig O Allahs hemlighet,

Frid vare med dig O Allahs ljus,

Frid vare med dig O starka skenet,

Frid vare med dig O Allahs ord,

Frid vare med dig O Allahs nåd,

Frid vare med dig O starka ljuset,

Frid vare med dig O du är den tydliga fullmånen,

Frid vare med dig O du är den rena som är ättling till de rena,

Frid vare med dig O du är den obefläckade som är ättling till de obefläckade,

Frid vare med dig O det enorma tecknet,

Frid vare med dig O det stora beviset,

Frid vare med dig O den obefläckade av alla synder,

Frid vare med dig O du som inte gör misstag,

Frid vare med dig O du är ägare till fullständiga egenskaper,

Frid vare med dig, O förnöjsamma hos de ärade,

Frid vare med dig O pelare av religion,

Jag vittnar om att du är Allahs förmyndare och Hans bevis i Sin jord, och du lydde Allahs reglar och du var en av den bästa som Allah valde, och du bibehållit Allahs kunskap och profeters kunskap. Och du var pelare till trohet, och du var tolken till Koranen.

Och jag vittnar om att den som följde dig hade varit på rätt och sant vägledning, men den som förnekade dig och den som hade varit fiender till dig hade förlorat den rätta vägen, och jag förnekar dem av dina fiender framför Allah och dig i detta liv och i domedagen. Och frid vare med dig så länge som jag lever, och så länge som dagarna och nätterna följer varandra.

Sedan bör du säga de följande ord när du ber två Rakat tillägnade till Imam AlJawad:

O Allah, välsigna Mohammed och hans familj, och välsigna Mohammed son till Ali, den rena, den fromma, och den rättfärdiga, den trogna, och den artiga, och den vägledaren för nationen (Mohammed), och den arvtagaren till Imamer, och den bibehållit till nåden, och den källan till klokhet, och den ledaren till nåden, och den lika som Koranen i Allahs lydnad, och den karakteristiska i lojalitet och dyrkan bland alla förmyndare, och Din främsta argumentet, och Din högsta exemplet till människor, och Ditt mesta utmärkta ord, och den som bjöd människor till Dig, och den som visade vägen till Dig, och han som Du hade utsett honom som vägvisare till Dina tjänare, och tolkare till Din Bok (Koranen), och domaren som dömer bland människor genom Dina befallningar, O du är likvärdig med Koranen igenom lydnaden, och beviset till Dina varelser, ljuset som Du penetreras mörkret, utmärkta föredömet för sanna vägledningen, och medlare bland oss och Allah för att vinna Paradiset.

O Allah, precis som han tog sin del av vördnad för Dig, och tog sin del av rädsla från dig, så (snälla) välsigna honom mer välsignelser än andra person som du accepterade lydnaden och betjäningen från honom, så jag ber från Dig (Allah) att meddela honom våra hälsningar, och ge oss från Dig dygd, och vänlighet och förlåtelse, och förnöjsamhet på grund av våra lojalitet till honom, Du är ägare för eviga dygder, och ägare för förlåtelse.