Ziyarat Imam AlRiza (as)

Jag vittnar om att det finns ingen Gud utom Allah, den Ende som det finns ingen delägare för att dela med Honom, och jag vittnar om att Mohammed är Allahs tjänare och Allahs budbärare, och ledare för de första och de sista och och han är ledare för alla profeter och budbärare. O Allah, välsigna Muhammed, Din tjänare, och Din budbärare, och Din profet och ledare för allt som Du skapat av Dina skapelser, och att Dina välsignelser över honom som inte kan någon annan räkna dessa utom Du. O Allah, välsigna Ameer AlMumenin, Ali Bin Abi Talib, Din tjänare och bror till Din budbärare som Du valde honom (Ali) genom Din kunskap, och Du som gjorde honom en guide som visar den rätta vägen till andra av Dina tjänare och Du som gjorde honom en uppenbar bevis av Dina tidigare budbärare som Du skickat, och han var ägare till rättvis genom Din rättvisa, och han dömde bland alla Dina skapelser, och han var dominerande i alla frågor, och frid vare över honom och Allahs nåd och välsignelser över honom. O Allah, välsigna Fatima, dotter till Din profet och fru till Din vän och mor till AlHassan och AlHussain vilka är ledarna för ungdomarna i paradiset. Och att hon (Fatima AlZahra) är AlTuhra, AlTahira, AlMutahara (Den obefläckade kvinnan av alla typ av synder), AlTaqia (Den fromma kvinnan), AlNaqia och AlZakia (Den kyska kvinnan), AlRazia (Den tillfredsställda kvinnan), och hon är det ädla föredömet för alla kvinnor i alla världar, och att Dina välsignelser över henne som inte kan någon annan räkna dessa utom Du. O Allah, välsigna AlHassan och AlHussain, dotters söner till Din profet , och ledarna för ungdomarna i paradiset vilka Du gjorde dem guider som visar den rätta vägen till andra av Dina tjänare, och Du som gjorde dem uppenbara bevis av Dina tidigare budbärare vilka Du skickat, och de var ägare till rättvis genom Din rättvisa, och de dömde bland alla Dina skapelser. O Allah välsigna Ali son till AlHussain, Din tjänare som Du gjorde honom en guide som visar den rätta vägen till andra av Dina tjänare och Du som gjorde honom en uppenbar bevis av Dina tidigare budbärare vilka Du skickat, och han var ägare till rättvis genom Din rättvisa, och han dömde bland alla Dina skapelser, och ledare för alla tillbedjare. O Allah, välsigna Mohammed son till Ali, Din tjänare och Din efterträdare i Din jord, som han var medveten om profeters kunskap. O Allah, välsigna Jafar son till Mohammed AlSadiq (den ärliga), Din tjänare som var försvarare om Din religion, och Din argument över alla Dina skapelser, den ärliga och trogna.

O Allah, välsigna Musa son till Jafar, Din rättfärdiga tjänare, och Din företrädare som bjöd alla människor för att följa Dig och beviset över Dina skapelser. O Allah, välsigna Ali son till Musa AlRiza, AlMortaza, Din tjänare som var försvarare om Din religion, och att Du gjorde honom en guide som visar den rätta vägen till andra av Dina tjänare, och han dömde bland alla Dina skapelser, och han bjöd till Din religion och till hans ärliga fäder, och att Dina välsignelser över honom som inte kan någon annan räkna dessa utom Du. O Allah, välsigna Mohammed son till Ali, Din tjänare som var försvarare om Din religion, och Din vän som Du gjorde honom en guide som visar den rätta vägen till andra av Dina tjänare, och han bjöd människor till Din skull. O Allah, välsigna Ali son till Mohammed, Din tjänare som var försvarare om Din religion. O Allah, välsigna AlHassan son till Ali, som gjorde alla Dina befallningar, och Du som gjorde honom en guide som visar den rätta vägen till andra av Dina tjänare, och han är Din bevis som förkunnade om Din profet och Din vittne om Dina skapelser, och Du som hade gett en särskild mirakel till honom, och han bjöd människor till att lyda Dig och till att lyda Din profet, och att Dina välsigna över dem alla. O Allah, välsigna Din argument och Din vän som Du gjorde honom en guide som visar den rätta vägen till andra av Dina tjänare, och att Dina fullständiga förhöjda evinnerliga välsignelser över honom för att komma snabbt och hjälpa honom, och låt oss vara med honom i detta liv och i domedagen. O Allah, jag vill vara nära till Dig genom min kärlek och mitt stöd till dem, och jag är vän till deras vänner och jag är ovän med deras ovänner. O Allah, på grund av deras höga status hos Dig ber jag från Dig att ge mig det goda i detta liv och i domedagen, och O Allah, på grund av deras höga status hos Dig ber jag från Dig att göra mig bort från det onda i detta liv och i domedagen, och den fruktansvärda rädslan i domedagen.