Hans födelse

Imam Ali, den ledaren för troende (frid vare med honom) föddes i Allahs hus (Mecka) på fredagen, den trettonde Rajab efter trettio år av elefantens år och innan utvandringen. Och han var det första barnet av familjen av Hashemi, där hans mor och far var från ättlingar till Hashim. Hans far Abu Talib var son till Abd AlMuttalib som var son till Hashim Bin Abd Manaf, och hans mor var Fatima dotter till Asad som var son till Hashim Bin Abd Manaf. Och familjens av Hashemi hade varit mycket känd på grund av deras dygder och deras goda moral och deras kurage och deras generositet bland stam av Quraysh och andra arabiska stammar. Och en av dessa dygder att Imam Ali (as) var från deras ätt.

Och när hans mor var gravid, gick hon till Den Heliga Mecka, och där fick hon sina värkar, och efter ett ögonblick öppnades Kabas vägg, och sedan trädde Fatima in i Kaba och väggen stängdes. Där Fatima var gäst i den heligaste platsen i världen för tre dagar. Och sedan fick Fatima sitt nyfödda barn efter tre dagar, och kom ut ur samma väggens lucka som öppnades på nytt, och endast han som föddes inne i Allahs hus. Och det är vördnad och respekt från Allah till honom. Där profeten (s) uppfostrade honom efter hans föräldrars död, och han (as) var profetens farbrors son, och hans dotters man, Fatima AlZahra (as).