Några profetens hadither om honom

Allahs budbärare (s) sade om honom (as):

- Det finns inget svärd förutom Zulfiqar, och det finns ingen hjälte förutom Ali.

- Ali är från mig och jag är från Ali.

- Alis krig är mitt krig, och freden med Ali betyder freden med mig.

- Den som accepterar mig som hans ledare, skall också acceptera Ali som hans ledare, O Allah jag ber från dig att bli vän till den som är vän för honom, och bli fiende till den som är fiende för honom.

- Du är för mig såsom Arons status för Moses.

- Jag är kunskapsstad och Ali är dess dörr.

- O Ali, att den orättvisa gruppen ska kriga dig, och du är på rätten, så den som inte stödjer dig i denna dag, är den inte från mig.

- O Ali, det finns ingen som älskar dig utom den troende, och det finns ingen som hatar dig utom den hycklaren.

- Ali är mitt själv och min bror och min minister och min efterträdare och han är arvinge för min vetenskap, och den som lyder honom vilken lyder mig, och den som inte lyder honom vilken inte lyder mig, och den som älskar honom vilken älskar mig, och den som hatar honom vilken hatar mig...., och han är ledaren för alla muslimer, och Imamen för alla de fromma, och ledaren för det strålande.. och ledaren för de lydiga och ärliga till Allah, och han är mördare för de som sjönk djupt i synder.

- vem som ville se Adam i sin kunskap, och Noah i sin fromhet, och Abraham i sin tålamod, och Moses i sin prestige, och Issa i sin dyrkan, så den kan se Ali ibn Abi Talib.