Hans visdomsord

Imam Ali, den ledaren för troende (as) sade:

1- Att Allahs fruktan är början till visdomen.

2- Människorna är sovande, och när de kommer att dö, ska de vakna upp av sina sömn.

3- Människorna i livet är lik procession som leds av en person och de vet inte till vilken plats som denna person leder dem.

4- Om du bekämpar rätten och de människorna som säger rätten, kommer du att dö utan förlåtelse av Allah i livet och i domedagen.

5- Om du har goda moral med andra, ska du ha många nära och kära.

6- Att alla typer av skarpa diskussioner förstör åsikter.

7- Om du bara vill förhoppningar, ska du dö utan att du gör något.

8- Det är omöjligt att du utnyttjar av din ädla stam utan du kan utnyttja av dina goda gärningar som du har gjort för andra i livet.

9- Den generösa personen som gör goda gärningar vilken han/hon är bättre än denna goda, och att den onda personen vilken gör onda gärningar som han/hon är mer värre än denna onda.

10- Du ska vara förnöjsam på vad som Allah ger dig, och det är när du lämnar be om mer av förhoppningar.

11- Om du bara vill förhoppningar utan att göra något, kommer du att förstöra dina förhoppningar.

12- Det finns många svårigheter som människor har utsatt för dem i livet, men det finns en del av människor som har lärt sig av dessa lektioner, och det finns en andra del av människor som inte har lärt sig av dessa lektioner utan de har fallit i samma misstag.

13- Att Imamen (as) hade rekommenderat människor med fem bud. Och buden är att ni inte ber om något av någon utom Allah, frukta inte av något utom synder som ni har gjort, skäms inte om någon vill av er att göra något och ni vet inte, skäms inte om ni inte vet något, så ni bör lära er, och ni måste ha tålamod med alla svårigheter.

14- Akta er! av den generösa människan om den behöver något av någon (eftersom den generösa människan inte vill att någon förnedrar honom/henne på grund av behovet), och akta er! av den onda människan om den inte behöver något (eftersom den onda människan ska orsaka skador för alla som vill något av honom/henne).

15- Om du vill bestraffa någon som förtjänar straff, bör du bestraffa denna när din ilska försvinner.

16- Det finns två typer av tålamod, en av dem är att det tålamodet på vad du hatar, och den andra är att det tålamodet på vad du älskar.

17- Förnöjsamheten är rikedom som inte slutar.

18- Du kommer att vara främling bland folket om du ska förlora nära och kära, även om du är i ditt hemland.

19- Du bör vara generösa men inte vara slösaktig, och du bör spendera dina pengar på rätt sätt men inte vara snål.

20- Du bör inte vara förtvivlan av onda gärningar som du har gjort, eftersom du kan be om förlåtelse av Allah.

21- Det finns två typer av människor vilka de ska dö utan Allahs förlåtelse, och den första typen som älskar mig mycket som leder dem till rasisten, och att den andra typen som hatar mig och baktalar om mig.

22-  Om du förlorar ett gott tillfälle vilket ska förändra ditt liv, kommer du att vara sorgsen i hela ditt liv.

23- Att detta liv är som en orm vilken har mjukt läder och giftet i buken. där finns det några som vill detta liv och de är okunniga människor som inte vet något om detta liv, och det finns några som varnar detta liv och de är kloka och kunniga människor som vet allt om detta liv.

24- Att kvinnors svartsjuka leder dem till att förbjuda män vad som Allah tillåter dem (att män kan gifta sig mer än en kvinna samtidigt), och att mäns svartsjukan leder dem till att förbjuda kvinnor vad som Allah förbjuder dem (att kvinnor inte kan gifta mer än en man samtidigt).

25- När du ser den skaparens storhet (Allah), kommer du att inte ta hänsyn till alla varelser (människor).

26- Vänlighet i ord och handling leder dig till perfektion och det leder dig till att alla människor respekterar dig.

27- Att sorgen leder dig till ålderdomen.

28- Att människans fulländning är kopplad med hur man pratar med andra människor, där att det är viktigt i livet för varje person därför att det bestämmer moral och beteende av människan. Men det är inte alla ord är acceptabel hos människor, så det finns villkor för personen när pratar för att inte faller i fel, och dessa villkor är att människor kan utnyttja av ord, och bör välja rätt ord på rätt plats.

29- Att den kloka personen tänker och rådgöra med sig själv innan talar, men den okloka personen talar utan att tänka eller rådgöra med sig själv.

30- För varje person två typer av slut som är antingen bra slut eller dåligt slut.

31- Att varje person har pengar och en betydande kraft, kommer den att vara förtryckare och arrogant över människor.

32- Du bör konsulterar andra när du vill göra något viktigt,eftersom du kan få det starka åsikt av dem.

33- Det är bättre att du döljer dina särskilda hemligheter inom dig än att prata om dem till andra människor.

34Fattigdomen är som döden för de fattiga eftersom de behöver mat och kläder o.s.v. Och att de lider på grund av förlusten av dessa behov.

35- Om du hjälper någon som behöver hjälp, kommer denna person att vara tacksamma till dig i hela livet.

36- Att personen inte anses lydig till Allah, den Allsmäktige om den antingen tar något av någon utan tillfredsställelse, eller gör något förbjudet.

37- Det kan vara tillåten att människor tar sina rättigheter, men det värsta är att det finns några av människor som tar andras rättigheter.

38- Du har tre typer av vänner, och de är din vän, din väns vän, och din fiendes fiende. Också har du tre typer av fiender, och de är din fiende, din väns fiende, och din fiendes vän.

39- att domedagen är nära och livet är kort tid.

40- Det finns vissa människor som inte lyder Allah och de vet det, men de vill inte omvända sig till Allah, utan de insisterar på att begå synder. Så man bör lämna begå synder eftersom den sanna vägen är tydlig för alla människor.

41- Att människor lämnar begå synder bättre än ber om förlåtelse från Allah eftersom Allah befaller alla människor att inte begå synder.

42- Om du accepterar andra åsikter, kommer du att veta var fel är.

43- Allah hjälper dessa människor som bekämpar och vägrar förtryckare och orättvisor för Allahs skull.

44- I den heliga Koranen kan vi hitta allt, till exempel historier om tidigare människor, och historier om människor som ska komma efter oss, och alla regler som reglerar allt i vårt liv.

45- Att det tålamodet med alla svårigheter leder personen att vara ledare, eftersom ledaren bör vara generös, modig och det viktigaste att vara tålmodig me alla svårigheter.

46- Du bör belöna en god person som gör det goda och det rätta, för att den onda personen ska stoppa göra det onda eftersom den vill ta belöningen.

47- Detta förklarar med två sätt:

Första: om du ska gömma hat i ditt hjärta på andra, ska de döljer hat i sina hjärta på dig.

Andra: du bör sluta göra onda gärningar innan att predika andra människor och hindra dem att göra det onda.

48- Det finns tre tecken för förtryckare, och de är att förtryckare inte lyder Allah, förtrycka människor som inte har makt, och hjälper andra förtryckare att förtrycka andra som inte har makt.

49- Att Allah, den Allsmäktige tvingar rika människor att hjälpa och försörja fattiga människor.

50- Man bör inte bara fasta från mat och dryck, utan man bör stoppa att inte lyder Allah.

51- Det är bättre att man säger rätten framför förtryckare, än att man tystar.

52- Om två personer har avvikande uppfattning, ska en av dem inte vara med sanningen.

53- Imamen menade att han aldrig hade tvivlat på rätten, eftersom rätten har tydlig väg som man kan följas.

54- O Adams son (alla människor), Akta dig av Allahs plåga!, om Allah ger dig av hans nåd och du lyder inte honom.

55- I domedagen ska förtryckare ångra av alla synder som de har gjort i livet.

56- vi ska lämna det här livet så snart.

57- Om du vill bekämpa rätten, ska du dö utan Allahs förlåtelse.

58- Om du inte kan vara tålmodig med svårigheter, ska du dö på grund av ängslan.

59- Vännen skulle inte vara en uppriktig vän tills att skydda sin bror (sin vän) i tre (situationer): i hans katastrof, och i hans frånvaro, och i hans död (skydda hans familj).

60- Man bör undvika konflikt med svårigheter i livet, och man bör vara en tillfreds person.

61- Att den dygdiga personen är den som hjälper och understödjer behövande.

62- Du vet inte den mänskliga moralen för varje person, utan du ska veta det om du ber om något av denna person, eller om denna person blir rik efter fattigdom, eller tvärtom.

63- Om din vän avundas dig vad som Allah gav dig av nåd, är denna person inte en sann vän till dig, därför att en sann vän önskar godhet för dig såsom den önskar för sig själv.

64- Att girigheten är en av orsakerna att religiösa forskare och kloka som förlorar deras religion i livet och alla deras belöningar i domedagen.

65- Det är orättvist, att du vet en pålitlig person, och du lämnar honom på grund av tvivlet.

66- Om du har tagit andras rättigheter, kommer Allah att bestraffa dig i domedagen.

67- Det är bättre för varje person att bortse misstagen av människor.

68- Det finns många orsaker som leder några människor till att begå brott. Två av orsaker är att de har lämnat religionen och har ingen moral. Och för att människor undviker som detta, bör de lämna onda gärningar som håller dem långt ifrån religionen och moralen.

69- Att förtryckare kommer att få svårigheter och plågor i domedagen mycket mer än de förtryckta i livet.

70- Om du inte bryr dig om dina rättigheter, ska du förlora dem. Och om du lyder en person som baktalar om andra, ska du förlora vännen.

71- Om du tar rätten av en annan person, kommer Allah bestraffar dig i livet och i domedagen, till exempel, om du har byggt ditt hus av en sten som tagits av en annan person utan rätt, kommer denna sten att leda ditt hus till förödelsen. Och förödelsen kan vara en olycka eller dödsfall utan Allahs förlåtelse, och etc.

72- Imamen (as) menade att han inte bryr sig om detta liv eftersom det kommer att sluta snart. Så vi bör lära oss av Imam Ali (as) genom att göra goda gärningar i vårt liv.

73- Om du ska veta vilken dag du ska dör, kommer du att hata hata dig själv eftersom du varit arrogant med andra.

74- Du bör inte be omöjliga av Allah, till exempel att du ber av Allah att ingen dör eller att förbli ung utan att åldras, osv. Så det är bättre att vara tillfreds med alla typer av nåd som Allah gav dem till dig.

75- Tillräcklighet och rikedomen är att man lämna tänka vad som har andra av pengar eller något annat, så man bör vara övertygad på vad som har av nåd.

76- Du bör hålla din värdighet genom att avstå be om någon hjälp av någon annan, men du kan begära alla typer av hjälp av Allah, den Allsmäktige.

77- Du bör inte underskatta dina synder, så det betyder att du inte bör ses att du har liten av synd, utan du bör ses till vem som du inte lyder.

78- Det är möjligt att du segrar över dina fiender och anländer till dina mål utan att kriga med dem, genom att du visar din goda moral när du pratar med dem.

79- Du bör vara övertygad på vad som Allah gav dig av nåd.

80- Värdighet utgör grunden för moraliska byggande för varje person. Och girighet är att man förödmjukar sig genom att be om något av andra. Så du bör vara övertygad vad som Allah gav dig av nåd även om du har lite av dessa nåd.

81- Att profeten (S) och hans familj av Ahlulbayt (as) tyckte mycket om parfym av Mysk (det är en typ av parfym som har kraftig doft) eller övriga av andra typer av parfym. Men de (as) tyckte om mysk mer än andra typer av parfym, eftersom Mysk har en stark lukt och vacker och personen kan bära det till var som helst för att det är lätt.

82- Du bör lämna berömma dig själv, vara inte arrogant med andra, och komma ihåg din grav.

83- Du bör inte vara vän till en ond person eftersom du kommer att ta några av hans onda moral.

84- Om du är handel utan att veta religiösa frågor, kommer du att bedriva ockret (eftersom de frågorna av handeln är svåra och man bör förstå allt om dem, och att ockret är en av de förbjudna frågor).

85- Du bör inte klaga av små problem som du har, eftersom du kommer att lida av stora svårigheter. Så man bör prisa och tacka Allah för allt.

86- Värdighet utgör grunden för moraliska byggande för varje person. Och girighet är att man förödmjukar sig genom att be om något av andra. Så du bör vara övertygad på vad som Allah gav dig av nåd även om du har lite av dessa nåd.

87- Du bör inte förakta ett litet barn eftersom detta barn möjligt kommer att växa upp. Och du bör inte förakta vad du har eftersom detta möjligt kommer att vara mer än tidigare.

88- Om du baktalar om någon annan, är du en misslyckad och svag person som inte kan nå till dina mål.

89- Det finns många människor som luras av andra vilka berömmer dem. Så man bör inte luras på grund av beröm av människor.

90- Det riktiga broderskapet är att man bör vara en anspråkslös person när som besöker någon annan.

91- Det är möjligt att man talar ett ord som kan förhindra välsignelse och förorsaka indignation.

92- Om du ber om någonting av Allah, kommer Allah att ge dig allt av det eller en del av det.

93- Om dina släktingar lämnar dig utan hjälpa, kommer Allah att hjälpa dig genom av andra människor som inte av dina släktingar vilka kan hjälpa dig.

94- Den ärliga personen är att den personen som varnar dig av en farlig situation, så du bör vara glad av det.

95- Vi har många högtider (Eid), men när man lyder Allah för varje dag, anses dessa dagar som är högtider för den troende personen.

96-  Det är sant att benådningen är vackert attribut, och Islam betonade mycket på denna dygd, men det är inte i alla fall.

Å ena sidan finns det fall av benådningen som är önskvärt därför att det anses en faktor som hjälper personer förändra till det bättre.

Å andra sidan finns det fall av benådningen som inte är önskvärt därför att det anses en faktor som uppmuntrar personer att upprepa avsiktliga fel, och kränka rättigheter. Och denna typ av benådningen anser inte en av dygder eftersom det leder till förstörelsen av samhället.

97- Det finns två typer av människor som vill mer av det här livet, den första typ av människor som vill att lära sig mer om alla typer av vetenskaper, och den andra typ av människor som vill allt såsom pengar och berömmelse, osv av det här livet utan att tänka på deras synder.

98- Det finns ingen skarpsinne med den omåttliga aptiten, eftersom den omåttliga aptiten påverkar på människors skarpsinne.

99- O folk, frukta Allah!, och stoppa att göra synder i hemlighet eftersom Allah ser er och Han kommer att bevittna om era synder i domedagen.

100- Du bör göra goda gärningar innan du ber om andra att göra goda gärningar.

101- Förtvivlan är en av två bekvämligheter, och barnen är en av två komfort, och vetenskapen är ett av två liv, och kärleken är en av två släktskap, och den goda åkallelsen är en av två åldrar, och okunnigheten är en av två död, och en god fru är en av två bekvämligheter, och bedrövelsen är en av två ålderdom, och lusten är en en av frestelser.

102- Människorna imiterar sina prinsar mer än sina föräldrar.

103- Den värsta människan som inte litar på någon på grund av misstron, och det finns inte någon som litar på honom på grund av hans dåliga moral.

104- Tron är att föredraga ärlighet, där ärlighet hjälper oss mot lögnen.

105- Ni bör inte säga regnbåge, utan ni bör säga Allahs båge, och säkerhet av drunkning.

106- Den människan kan kanske vara blind genom att fela på sitt mål, och den blinda människan kan se genom sitt förnuft.

107- Den bästa hjälparen är närvaro av svaret.

108- Vem som följer en dålig vän, ska den vara som den kvävas genom vatten, men om man kvävs genom något annat, ska vatten hjälpa honom.

109- Vem som begär religionen genom diskussionen, ska den vara en kättare.

110- Den troende lever i rädsla varje dag, även om han har goda moral, eftersom han är mellan två ämnen: mellan en svunnen tid som han inte vet vad Allah ska göra med honom om dess, och mellan oundvikliga död som närmar och han vet inte vilka svårigheter ska utsättas för.

111- Du kan vara trumpen när du träffar med otroende, eftersom det är minsta som du kan göra mot dem.

112- Jag såg inte en orättvis mer lik än en förtryckt såsom den avundsjuka vilken suckar alltid, och har ett vandrat hjärta, och han har en kontinuerlig sorg, och han är arg på de oskyldiga, och han är snål på vad han inte har.

113- Under senaste tiden och den annalkande tiden (är den värsta tiden) kommer de att finnas kvinnor som är avtäckta, och nakna, och smyckade, vilka kommer ut av religionen, och befattar frestelser, och tenderar till lustar, och skyndar sig till njutningen, och tillåter till förbjudna, i helvetet skall de förbli.

114- Denna nation ska vara fortfarande bra, om de inte bär kläder av utländska människor, och äta från mat av utländska människor, men om de gör detta, kommer Allah förödmjuka dem.

115- Adams son är stackars, eftersom han har en okänd tid till döden, och han har svunna sjukdomar, och har bevarade gärningar, och han smärtas av insektsbett, och en enkel kvävning dödar honom, och han stinker fort på grund av svett.

116- Snålheten är samling till de värsta nackdelarna, och det återvänder sig till varje försämring.

117- Generositet är mer medkännande än släkting.

118- Den generösa får belöning på grund av sina goda gärningar.

119- Snålhet och tro samlas inte tillsammans i ett hjärta.

120- På grund av tre saker förstör man: han lyder snålheten, och följer manien, och beundrar på sig själv.

121- Snålhet är en skam, och feghet är en defekt, och fattigdom tystar klokare om sitt argument, och den som har lite pengar, är en främling i sitt land.

122- Den snåla personen liknar grisen, eftersom man inte kan utnyttjas av honom utan efter hans död, där han ska bli mat för hundar och vilda djur.