Hans martyrskap

I gryning av fredagen 19 Ramadan av år 40 AH hände en stor tragedi som passerades på muslimer efter profetens död (må Allah välsigna honom och hans familj), denna tragedi som planerades och utförde av den eländiga Abdul Rahman bin Muljim AlMoradi (Allah förbanna honom) i moské av Kufa. När Imam Ali (frid vare med honom) bugade till Allah under morgonbönen och hade placerat sin välsignade panna på jorden, slog Ibn Muljam hans välsignade huvud i sitt svärd, och sedan blödde hans välsignade huvud, och vid detta ögonblick sade han (as): jag svär på Herre av Kaba att jag segrade. Och efter det hämtades imamen (as) till sitt hus, och de tog ibn Muljim med dem, och då sade han (as) till sina söner: ge goda mat, och en god säng till honom, och om jag ska leva, ska jag välja mellan förlåtelsen eller bestraffningen, och om jag ska döda, kan ni döda honom, och att Allah, Den Allsmäktiga ska döma mellan oss. Där Imam Ali (frid vare med honom) blev martyr i den 21 Ramadan och begravdes i den heliga Najaf, och hans heliga grav blev en plats för Allahs dyrkan till sina anhängare och till alla människor.