Historia av den heliga Najaf

Den heliga Najaf är en historisk stad och anor till tiden för profeten Ibrahim (2000 f.Kr.), och kungarna av AlHira och AlManazera hade tagit den staden som ett högkvarter för dem. Denna stad innehåller också profeternas gravar såsom Adam, och Noa, och Hud och Salih (frid vare med dem), och denna hade framkommit i den Islamiska eran i slutet av andra århundradet, och sedan hade den blivit en vetenskaplig och religiös stad, och idag är den en av de största Islamiska huvudstäderna, och den första staden upptar en förgrund i helighets frågan i Irak. Där den inkluderade den första Hawza till Shia i världen när Sheikh av sekten AlTusi immigrerade till Najaf i år 448 AH.

Den heliga Najaf ligger på sydväst om Bagdad som är långt bort om dess (ca. 161 km), där att Najaf stiger till (70 m) över havet, och från norra och nordöstra sidan ligger den heliga Karbala som är långt bort om dess (ca. 80 km), och från östra sidan av Najaf ligger den heliga Kufa som är långt bort  om dess (ca. 10 km).

Några namn av den heliga Najaf:

1- AlTur.

2- AlDjudee.

3- Wadi AlSalam (dalen av fred).

4- AlQari.

5- AlRabwa.