Dygd av den heliga Najaf

Enligt hadither:

- Den första hadith om Imam AlSadiq (frid vare med honom): fyra platser klagade till Allah, Den Allsmäktiga i dagar av syndaflod: Allahs hus som lyftes av Allah, och AlGari, och Karbala, och Tus.

- Den andra hadith: att det fanns relation mellan Najaf och profeterna (as), och det är enligt hadith av Imam AlSadiq (as): AlGari är en bit av berg av Sinai i, och i detta berg pratade Allah med Musa (as), och gjorde Jesus (as) en helig, och tog Ibrahim (as) som en vän, och tog Mohammed (s) som en älskling, och Han gjorde dess en bostad till profeter.

- Den tredje hadith: AlNajaf är en tillflyktsort för dem som vill skyddet, och det är enligt hadith av Imam AlSadiq (as): vi säger att det finns en grav på baksida av Kufa, och denna är en tillflykt för varje person som har ett handikapp eftersom Allah botar dem.

- Den fjärde hadith: Najaf har blivit helig på grund av den heliga helgedomen av den ledaren för troende (frid vare med honom), och det är enligt hadith som återberättas av Ibn Abbas som sade att Allahs budbärare sade till Ali (as):

O Ali, Allah gav vår kärlek (Ahlulbayt) till himlen och jorden, där den sjunde himlen första svarade Honom, så Han dekorerade dess med den allmakts tronen, och sedan svarade den fjärde himlen Honom, så Han dekorerade dess med Allahs hus, och sedan svarade denna himmel, så Han dekorerade dess med stjärnor, och sedan svarade land av AlHijaz Honom, så Han hedrade dess med Mecka, och sedan svarade land av AlSham, så Han hedrade dess med Jerusalem, och sedan svarade land av Tiba, så Han hedrade dess med min grav, och sedan svarade land av Kufan, så Han hedrade dess med din grav O Ali, där Ali (as) frågade profeten (s): ligger min grav i Kufan, Irak?, profeten (s) svarade honom: ja, du ska begravda där mellan AlGariyan och de vita AlThakawat. Och den värsta mannen i denna nation ska döda dig, och den är Abdul Rahman bin Mulgem, och att han är förbannad av Allah mer än andra människor i helvetet, så jag svär på Allah som har skickat mig med rätten som en profet, att straffet för honom är större än straffet för mördare av Salihs kamel. O Ali stödjer dig hundra tusen svärd från Irak.