Heliga platser i den heliga Najaf:

1- Grav av profeter Hud och Saleh (frid vare med dem):

Deras grav ligger (as) i nordöstra delen av begravningsplats av dalen av fred (Wadi AlSalam), och deras heliga helgedom innehåller en medelstor kupol. Och att ätt av profet Hud (as) återvände till Sam son till Noah (as), där Allah, Den Allsmäktiga skickade honom till en stam som var dyrka idoler som kallades Aad inom perioden (2500-2200 f.Kr.). Och Allah, Den, Allsmäktiga skickade profet Saleh (as) till en stam som kallades Thamoud inom perioden (2000-1900 f.Kr).

2- En helig plats (Maqam) till Imam Mahdi (as):

Det ligger i den västra sidan av den heliga Najaf, och det byggdes av Mohammed Mahdi Bahr AlUlum (må Allah välsigna hans själ). Och denna heliga plats innehåller en helig plats (Maqam) till Imam Sadiq (as).

3- En helig plats (Maqam) till Zainal Abidin (as):

Det ligger nära grav av (Safi Sefa). När Imam Zainal Abidin (frid vare med honom) ville besöka sin farfars grav, den ledaren för troende (as), var han sätta sin kamel på denna plats och gå till den heliga graven, och sedan var han återvända och tillbringa natten på denna plats, och på morgonen var han resa till sitt land.

4- Grav av den följeslagaren Athieb AlYamani (må Allah välsigna hans själ):

Han är känd (Safi Sefa), och hans grav ligger på kust till hav av Najaf i den västra sidan av den heliga helgedomen av Imam Ali (as).

5- Moské av AlHanan

Denna moské är en av välkända historiska moskéer i den heliga Najaf. Detta område var känt med namn (Althwaih) som är en begravningsplats för många anhängare till den ledaren för troende (frid vare med dem), och det innehåller grav av Kumail Ibn Ziyad. Människorna besöker denna plats från alla delar av världen på grund av dess helighet.

6- Grav av Kumail Bin Ziyad AlNakhai AlKufi (må Allah välsigna hans själ):

Han är Kumail Bin Ziyad Bin Nahik Bin Khaitham AlNakhai AlKufi som var en av imam Alis anhängare och hans vän. Imam Ali (frid vare med honom) lärde honom en kallelse som kallas (duaa Kumail). Och avståndet mellan denna grav och den gamla Najaf är bara en kilometer och halv, och graven ligger i ett område som kallas (Althwaih). Och graven av den stora följeslagaren Kumail Bin Ziyad AlNakhai (må Allah välsigna hans själ) innehåller många gravar till Imam Alis följeslagare, och denna innehåller också gravar till många religiösa forskare, och stora tänkare som stretade för vetenskapen och religionen, och de gav många värdefulla tjänstgöringar till religionen och läran, och några av dem är forskare av Al AlQojani, och predikstolens befälhavare AlHussaini, den doktorn AlSheikh Ahmed AlWaeli, och AlSheikh Mahdi AlAttar, och den religiösa ledaren, Ayatollah AlMamghani, och den religiösa ledaren, Ayatollah AlSaidi AlNajafi, och många av tänkare, och författare, och martyrer som begravdes i denna grav.