Heliga platser i Kufa:

1- Moské av Kufa:

Det är en av äldsta moskéer i den islamiska världen som kom i gamla historiska böcker. Där det hade sagts att denna plats var ett tempel till änglarna före Adams skapelse, och Allah välsignade denna plats, och att denna moské var Adams templ, och var ett templ till profeterna och budbärarna och de rättfärdiga efter Adam. Denna moské innehåller grav av Muslim Bin Aqeel (frid vare med honom), och grav av Hani Bin Urwah (må Allah välsigna hans själ), och grav av AlMukhtar Bin Abi Obeid AlThagafi (må Allah välsigna hans själ). Denna moské har fem dörrar vilka kallas Bab AlHujah, och Bab AlThoban, och Bab AlRahma, och Bab Muslim Bin Aqeel, och Bab Hani bin Urwah.

2- Imam Alis hus (Dar AlImam Ali) (frid vare med honom):

Detta hus ligger nära moské av Kufa, precis i sydvästra sida av moskén, där detta hus var en egendom till Um Hani som var syster till Imam Ali (as). Imam Ali, den ledaren för troende (as) bodde i detta hus när han gjorde Kufa en huvudstad till den islamiska staten. Och i det här huset tvättades imam Ali (as) efter sin martyrdöd.

3- Grav av Muslim Bin Aqeel (frid vare med honom):

Han var kusin och ambassadör till Imam AlHussain (frid vare med dem), och han var den första martyren i revolution av Imam AlHussain, och slaget vid AlTaf i Karbala, där Imam AlHussain skickade honom till folk av Kufa i år (60 AH) på grund av hans mod och kunskap och förmåga, men han dog en martyr i en ojämn kamp i den åttonde av Dhu AlHijjah i år (60 AH), och denna kamp är känd i historiska källor. Hans heliga grav ligger bredvid moské av Kufa, och hans heliga helgedom innehåller flera dörrar, varav tre vetter åt moské av Kufa, och den fjärde dörren vetter åt den yttre gatan, och hans heliga helgedom innhåller en gyllene kupol, och grav av Hani Bin Urwah (må Allah välsigna hans själ), och vi kan hitta grav av AlMuktar Bin Abi Obeida AlThagafi (må Allah välsigna hans själ) i närheten av hans grav.

4- Grav av Hani Bin Urwah (må Allah välsigna hans själ):

Han är Hani Bin Urwah Bin Namran Bin Qaas, där han och hans far var från följeslagare och anhängare till Imam Ali (as). Hans heliga grav ligger bredvid moské av Kufa, och mittemot heliga helgedom av Muslim Bin Aqeel (as).

5- Grav av AlMuktar Bin Abi Obeida AlThagafi (må Allah välsigna hans själ):

Han föddes under det första året av utvandringen (Hijjrah) i AlTaif. Och efter martyrskap av imam AlHussain (as) utgjorde han en revolution under en paroll (O hämnd för AlHussain), och han utgjorde en stor styrka som skrämdes fiender av Ahlul Bayt (as). Och han dog en martyr i den fjärde Ramadan i år (67 AH), där hans heliga grav ligger bredvid grav av Muslim Bin Aqeel (as) i moské av Kufa, och hans grav var dold men AlSajed Mohammed Mahdi Bahr AlUlum (må Allah välsigna hans själ) hittade dess när han var spåra moskéns plats.

6- Grav av Maitham AlTamar (må Allah välsigna hans själ):

Maitham Bin Yahia AlTamar var en av imam Alis anhängare och han var en vetenskapsman som hade en hög status. Och han dog en martyr i Kufa före ankomst av imam AlHussain (as) till Irak, där Obeidullah ibn Ziyad korsfäste honom. Och hans grav ligger till väster av moské av Kufa, och hans heliga helgedom innehåller en medelstor kupol.

7- Grav av Ibrahim AlGamr (må Allah välsigna hans själ):

Han är Ibrahim Bin AlHassan AlMuthana Bin Ali Bin Abi Talib (frid vare med dem), och hans mor var Fatima dotter till AlHussain Bin Ali (as). Och Folket hade gett honom en titel (AlGamr) på grund av hans generositet. AlMansour AlDoaniqi grep honom tillsammans med sin bror, och han dog i fängelse. Och hans grav ligger i Kufa på norra sidan av grav av Maitham AlTamar (må Allah välsigna hans själ).

8- Grav av Khadija dotter till Imam Ali (frid vare med dem):

Hennes grav ligger i centrum av den heliga Kufa, och på norra sidan av moské av Kufa.

9- Grav av söner till AlHassan (frid vare med dem):

Deras grav (as) ligger till vänster av den gamla vägen som leder till moské av AlSahlah.

10- Moské av AlHamra och plats (Maqam) av profeten Yunus (frid vare med honom):

Det är en plats för profeten Yunus (as) som anses en av välsignade moskéer, och avståndet mellan denna moské och moské av Kufa är bara en kilometer.

11- Välsignade moské av AlSahlah:

Denna heliga moské ligger i nordvästra sidan av heliga moské av Kufa, där denna moské innehåller många gravar och heliga platser (Maqamat) av obefläckade imamer såsom heliga plats (Maqam) av Imam AlSajjad (as), och heliga plats av Imam AlSadiq (as), och heliga plats av Imam AlMahdi (as), och heliga plats av profeten Idriss (as), och heliga plats av den goda tjänaren AlKhidr (as), och heliga plats av profeterna Hud och Saleh (as).