Heliga platser

1- Grav av profeter Hud och Saleh (frid vare med dem)

2- En helig plats (Maqam) till Imam Mahdi (as)

 3- En helig plats (Maqam) till Zainal Abidin (as)

4- Grav av den följeslagaren Athieb AlYamani (må Allah välsigna hans själ)

5- Moské av AlHanan

6- Grav av Kumail Bin Ziyad AlNakhai AlKufi (må Allah välsigna hans själ)

7- Moské av Kufa

8- Imam Alis hus (Dar AlImam Ali) (frid vare med honom)

9- Grav av Muslim Bin Aqeel (frid vare med honom)

10- Grav av Hani Bin Urwah (må Allah välsigna hans själ)

11- Grav av AlMuktar Bin Abi Obeida AlThagafi (må Allah välsigna hans själ)

12- Grav av Maitham AlTamar (må Allah välsigna hans själ)

13- Grav av Ibrahim AlGamr (må Allah välsigna hans själ)

14- Grav av Khadija dotter till Imam Ali (frid vare med dem)

15- Grav av söner till AlHassan (frid vare med dem)

16- Moské av AlHamra och plats (Maqam) av profeten Yunus (frid vare med honom)

17- Välsignade moské av AlSahlah