Moskéer av den heliga Najaf

Den heliga Najaf är känd på grund av dess moskéer och dess Husseiniyah, och några av dess moskéer är :

1- Moské av Kufa.

2- Moské av AlSahlah.

3- Moské av AlHananah.

4- Moské av Omran bin Shahin.

5- Moské av AlKhadra.

6- Huvuds moské.

7- Moské av Bilal Bin Rabah.

8- Moské av AlSheikh Jaffar AlShoshtary.

9- Moské av AlSagah.

10- Moské av AlMorad.

11- Moské av Al Zaid Bin Haritha.

12- Moské av AlSheikh Sahib AlQawahir.

13- Moské av AlHajj Mirza Hussain AlKhalili.

14- Moské av AlSheikh Mashkor.

15- Moské av AlSheikh Mortada.

16- Moské av AlHindi.

17- Moské av AlSheikh AlTusi.

18- Moské av AlSheikh AlTuraihi.

19- Moské av Al AlMashhadi.

20- Moské av Abdullah Bin Rawakha.

21- Moské av AlHajj Hassan AlBahbahani.

22- Moské av AlAlama Hassan AlShirazi.

23- Moské av Fatima AlZahra.

24- Moské av AlMostafa.

25- Moské av AlBosaisi.

Och många fler.