Byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as

Om projektet

Byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as) (Sahan Fatima AlZahra (as))

Byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as) är en av största byggprojekt i alla heliga platser i Irak, och förhoppningen att slutföra hela projekt under närmaste två åren, om Allah vill (Inshallah), och detta projekt utförs av en donator, och det är byggnationens kommitté av heliga platser i Irak i samarbete med det shiitiska kontoret, och detta genomförs av specialiserade ingenjörer inom detta område i Irak och Iran.

 

En fristad till de sugna

Expansion av den heliga helgedomen eller (byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as)) som är det största projektet i den heliga helgedomen av Imam Ali Bin Abi Talib (as), och det är inom strategiska projekten till att expandera den heliga helgedomen, och detta  projekt är viktigt på grund av den stadiga ökningen av besökares antal vilka kommer till den heliga helgedomen av den ledaren för troende (as) varje år, och med denna öppenhet som händer i Irak och efter årtionden av begränsningar och förbud till älskare av Ahlulbayt att besöka deras heliga helgedomar.

.

 

Vad är byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as)?

Byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as) är ett stort projekt med (61.000 m²) som motsvarar nästan mer än tre gånger av den nuvarande helgedomen, och detta projekt är en del av stora expansioner till den heliga helgedomen. Och projektet består av fyra våningar vilka innehåller stora slutna salar för att rymma besökare som vill utföra besöket, och bönen och åkallelsen. Och projektet innehåller också gröna breda gårdar som tillägger estetiska kvaliteter till projektet.

Byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as) ligger i den västra sidan av den heliga helgedomen, och det är särskilt i detta förlängda område från grav av Safi Safa och den heliga plats (Maqam) Imam Zine ElAbidine till den västra väggen av den heliga helgedomen.

Detta stora projekt omfattar stora och viktiga byggnader såsom museum av den heliga helgedomen som kommer att innehålla värdefulla saker av den heliga helgedomen, och det kommer också att upprätta ett stort bibliotek som kommer att innehålla en miljon böcker, och ett stort speciellt laboratorium för manuskript av den heliga helgedomen, och det kommer också att upprätta byggnader till administrativa avdelningar av den heliga helgedomen, och stora salar till studenter  av religiösa vetenskaper för att upprätta religiösa lektioner (Hawza) på grund av det stora antalet till utländska studenter vilka kommer till staden av imam Ali (as) med denna öppenhet som händer i Irak efter 2003.

Den viktigaste delen av projektet är dyrkans platser och besöket, som utgör ca 50% av projektområdet, där besökaren kan utföra  bönen och läsa Koranen och allt i denna del, och det kommer att upprätta en stor moské och ett annat byggnadskomplex som kommer att innehålla  tre våningar med att reservera alla tjänstgöringar till besökarna där såsom en stor restaurang till besökarna och en annan restaurang till personal, och stora sanitära bad.

Tekniska specifikationer till projektet

Byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as) innehåller den islamiska arkitekturen, och detaljer från arkitektur i Najaf, och det innefattar också nya mekanismer såsom rulltrappor, och hissar, och alla luftkonditionering medel och allt som hör till bekvämlighet av besökare i denna heliga plats.

Och museet kommer att vara i baksidan av dyrkans avdelning, där detta museum består av sex våningar med (3000 m²) till varje våning, och museet kommer att innehålla alla värdefulla saker av den heliga helgedomen såsom dyrbara gåvor av gamla kungar och presidenter som går tillbaka mer än 400 år.

Och i den motsatta sidan av museet kommer det att finnas ett stort bibliotek som liknar museets area, där detta stora bibliotek består av fem våningar som innehåller byggnader till administrativa avdelningar av den heliga helgedomen.

Under denna anläggning kommer det att finnas en särskild parkeringsplats, och runt om denna anläggning kommer det att finnas en tunnel för privata bilar till den heliga helgedomen.

Att byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as) är en del av en allmän expansion av den heliga helgedomen som kommer att bygga många byggnader och anläggningar på båda sidor av den nuvarande helgedomen för att rymma besökarna.

Avtalsperioden till projektets slutförande är fyra år, och att andel av projektets slutförande är advanced, och förhoppningen att slutföra projektet före dess tid.

  

Bifogade projekt

Det finns viktiga projekt för utbyggnad av den heliga helgedomen såsom utveckling av (60 m) till norra och östra och södra sidor av den heliga helgedomen. Där förvaltning av den heliga helgedomen hade verkligen öppnats från den norra sidan byggnadskomplex av Imam AlHussain (frid vare med honom) som rymmer ett stort antal av besökare, och det innehåller alla tjänstgöringar till dem, och förvaltning av den heliga helgedomen öppnade också från östra sida byggnadskomplex av Imam AlHassan (frid vare med honom), men expansionens projekt av den heliga helgedomen från den västra sidan upptar den viktigaste och största arean.

Avancerade andel av projektets slutförande

Det tillkännagavs att arbetets ankomst i betongkonstruktionen till dyrkans avdelning till 100% pågrund av ständiga arbete till ingenjörer och tekniker i företag av AlKawthar som är ansvarig om projektets slutförande av byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as). Och det börjades sluta arbeten och mekaniska tjänstgöringar och höga kupoler för denna del, utöver de höga kupoler. Företaget lovade också att under månader kommer det att bli en stor del av dyrkans avdelning redo till besökarna, där denna del kommer att kopplas med arkad av Abi Talib åtminstone under denna period.

Och det tillkännagavs också vid en senare tid om öppning av byggnadens betongkonstruktion till det stora biblioteket (AlHaidariya) som består av fem våningar med (3000 m²) för varje våning, och detta stora bibliotek ligger på norra sidan av den heliga helgedomen (mittemot område av Alhoiesh), och det utformades enligt den universella designen, och det är redo att locka forskarna efter dess slutliga form, och det är också öppning av byggnadens betongkonstruktion till museum av den heliga helgedomen, och detta museum ligger mittemot (område av AlMishraq) eftersom detta område är den äldsta området i Najaf, och detta museum består av sex våningar med (3000m²) för varje våning, där detta museum utformades enligt specifikationer av internationella museerna.

 

Besök till projektens jord

AlSajed Nizar Hashim Hablul Matin, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen besökte projektens jord till byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as) i 2015/04/12 och kollade det fortsatta arbetet i projektet, och ingenjören Hassan Khoshroo, projekts direktör av inrättning av AlKawthar för byggnation av heliga helgedomar i Irak i filial av Najaf och Ali Reza Fidakar, inrättnings direktör av AlKawthar för byggnation av heliga helgedomar i Irak i filial av Najaf åtföljdes honom på denna utflykt.

Och den generalsekreteraren till den heliga helgedomen kollade hela projektet, och han informerades om det fortsatta arbetet, och lyssnade på en utförlig förklaring av specialister om stadier av projektets utförande, och han höll också ett långt möte med projektets intendenter som fortsatte till flera timmar, och under detta möte uppmanade han projektets arbetare att påskynda projektets slutförande, och han diskuterade med dem alla sätt som löser problem och hinder som kan uppstå under projektets slutförande.

Och AlSajed Jawad AlShahristani, den generella representanten till den högsta religiösa ledaren i Irak, Ayatollah AlSajed Ali AlSistani och hans medföljande delegation av inrättning av AlulBayt (as) för upplivande kulturarvet besökte också byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as) i 2015/04/13, och kollade det fortsatta arbetet i projektet, där AlSajed AlShahristani uppmanade projektets arbetare att göra maximala ansträngningar för att slutföra projektet för besökarna som kommer från hela världen.

Två särskilda byggnader för pojkar och flickor i byggnadskomplex av Fatima (as)

AlSajed Nizar Hashim Hablul Matin, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen annonserade att anvisa byggnad av AlMohsin och byggnad av Rokaya i byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as) för att undervisa pojkar och flickor.

 

Och detta initiativ hade kommits av AlSajed Hablul Matin under en fest som gjordes av

förvaltning av den heliga helgedomen som representerades av avdelning för religiösa frågor (Dar AlKoran), och det var för att ge examen till alla elever som deltog i sommarkurser och för att hedra arbetare i den små besökarens program som gjordes av förvaltning av den heliga helgedomen från och med den heliga Ramadan.

Där en samling av studenter till den små besökarens program lade fram en begäran till den generalsekreteraren till den heliga helgedomen för att acceptera anvisa en särskild byggnad till besökarna av pojkar och flickor inom tekniska planer som upprättas till byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as).

Där att AlSajed Nizar Hashim Hablul Matin accepterade om deras begäran under festen, och han betonade att: vi säger till våra söner och döttrar som adopterade dem i våra kulturella program under sommarlov, och vi agerar att anvisa ett särskilt område byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as) till pojkar och flickor genom två särskilda byggnader som kallas (byggnad av AlMohsin) och (byggnad av Rokaya).

Väntan på den tidsfristen för leverans av projektet

Alla människor i den heliga helgedomen och i Najaf, den staden till vetenskapen och religiösa forskarna väntar på den tidsfristen för leverans av projektet för att ta emot besökarna inom en snar framtid.