Tiotusentals av naturliga blommor prydde den heliga helgedomen på grund av födelse av Imam Ali (frid vare med honom).