Personal av den heliga helgedomen av Imam Ali (as) återupplivade dödens årsdag av AlSayeda Zainab, hjälte av Karbala (frid vare med honom).