Tröstens processioner strömmade till den heliga helgedomen av Imamer AlKadhim och AlJawad (as) på grund av martyrskapets årsdag av Imam Musa Bin Jafaar AlKadhim (as).