Personal i den heliga helgedomen av Imam Ali (as) återupplivade martyrskapets årsdag av Imam AlKadhim (as)