Glädjens atmosfär spreds i den heliga Karbala på grund av födelse av Imam AlMahdi AlMontadar (as)